Autuaaksijulistukset

Jeesus, Mestariopettajamme, piti aikoinaan Öljymäellä saarnan, joka on tullut tunnetuksi vuorisaarnana. Siinä Hän ilmoitti rakkauden korkeamman lain ja opetti autuaaksijulistukset, jotka ovat hengellisiä ominaisuuksia, joihin voimme pyrkiä vielä nykyäänkin.

Matt. 5:3–12

3 Autuaita ovat hengessään köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta.

4 Autuaita murheelliset: he saavat lohdutuksen.

5 Autuaita kärsivälliset: he perivät maan.

6 Autuaita ne, joilla on vanhurskauden nälkä ja jano: heidät ravitaan.

7 Autuaita ne, jotka toisia armahtavat: heidät armahdetaan.

8 Autuaita puhdassydämiset: he saavat nähdä Jumalan.

9 Autuaita rauhantekijät: he saavat Jumalan lapsen nimen.

10 Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden vuoksi vainotaan: heidän on taivasten valtakunta.

11 Autuaita olette te, kun teitä minun tähteni herjataan ja vainotaan ja kun teistä valheellisesti puhutaan kaikkea pahaa.

12 Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä palkka, jonka te taivaissa saatte, on suuri. Niinhän vainottiin profeettojakin, jotka elivät ennen teitä.

Autuaaksijulistukset vuorisaarnassa

Autuaaksijulistukset auttavat meitä ymmärtämään paremmin siunauksia, joita Jumala on varannut meille, ja sitä, mitä tarkoittaa Jeesuksen seuraajana oleminen.

Autuaaksijulistusten ymmärtäminen

”Autuaita ovat hengessään köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta”

Hengessään köyhä on nöyrä ja opinhaluinen. Jeesus haluaa meidän tunnustavan aina nöyrinä, että me tarvitsemme Häntä.

Matt. 5:3

”Autuaita kärsivälliset: he perivät maan”

Kärsivällisyys on sitä, että on lempeä, ystävällinen, sävyisä ja suvaitsevainen – ei ylpeä, kerskaileva tai omahyväinen. Vapahtaja osoitti kärsivällisyytensä olemalla halukas alistumaan Jumalan tahtoon. Jopa äärimmäisen tuskan hetkellä Hän sanoi Jumalalle: ”Mutta älköön toteutuko minun tahtoni, vaan sinun” (Luuk. 22:42).

Matt. 5:5

”Autuaita ne, jotka toisia armahtavat: heidät armahdetaan”

Jeesus Kristus oli täydellinen esimerkki anteeksiannon ja armahtavaisuuden osoittamisesta. Silloinkin kun Hän kärsi ristillä, Hän sanoi: ”Isä, anna heille anteeksi. He eivät tiedä, mitä tekevät.” (Luuk. 23:34.) Koska me kaikki tarvitsemme armoa, meidän kaikien täytyy olla armahtavaisia.

Matt. 5:7

”Autuaita rauhantekijät: he saavat Jumalan lapsen nimen”

Yksi Jeesuksen nimistä on ”Rauhan Ruhtinas”. Jeesus kannustaa meitä noudattamaan Hänen esimerkkiään ja rakastamaan kaikkia, jotta keskuudessamme olisi rauha.

Matt. 5:9

”Autuaita murheelliset: he saavat lohdutuksen”

Me kohtaamme haasteita ja ongelmia, jotka koettelevat meitä. Kun suremme menetyksiämme ja koettelemuksiamme, meille luvataan, että meitä siunataan kestäessämme ne. Jumala lähettää Pyhän Henkensä lohduttamaan meitä hädän hetkinä.

Matt. 5:4

”Autuaita ne, joilla on vanhurskauden nälkä ja jano”

Me voimme päästä lähemmäksi Jumalaa, kun yritämme noudattaa Hänen opetuksiaan ja oppia enemmän Hänestä. Mitä enemmän tietoa me etsimme, sitä enemmän Hän meitä sillä siunaa.

Matt. 5:6

”Autuaita puhdassydämiset: he saavat nähdä Jumalan”

Jumala tekee itsensä tiettäväksi meille, jos olemme puhdassydämisiä. Jos vilpittömästi pyrimme olemaan Jumalan kaltaisia, niin vaikuttimemme ja tekomme ovat kunniallisia ja sydämemme on puhdas.

Matt. 5:8

”Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden vuoksi vainotaan”

Meitä voidaan arvostella siitä, miten elämme, mihin uskomme ja mitä teemme. Puolusta urheasti Jumalan periaatteita, niin Hän siunaa sinua.

Matt. 5:10