Joh. 3:16 – Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon

Jumala, Isämme taivaassa, rakastaa meitä valtavasti. Hänen suurin lahjansa ihmiskunnalle, Hänen Poikansa Jeesus Kristus, kuvastaa tuota rakkautta. Raamatun jakeessa Joh. 3:16 kuvataan Jumalan rakkautta ja Hänen onnensuunnitelmaansa lapsiaan varten.

Joh. 3:16

16 Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän.

Jumala rakastaa meitä kaikkia

Jumala rakastaa jokaista ikuisella rakkaudella. Hän on henkemme Isä. Me olemme Hänen lapsiaan. Hän rakastaa meitä jokaista yksilönä ja haluaa, että me opimme tuntemaan Hänet ja rakastamaan Häntä.

Hän lähetti Poikansa Jeesuksen Kristuksen

Jumala tiesi, että tämä elämä olisi täynnä haasteita ja epävarmuutta. Hän tiesi, että me epäonnistuisimme ja tekisimme virheitä. Siksi Hän lähetti maan päälle Poikansa Jeesuksen Kristuksen. Jeesus eli täydellisen, synnittömän elämän. Hän opetti evankeliumiaan ja näytti meille oikean tavan elää. Hän antoi auliisti oman henkensä uhrina synneistämme. Hän on rakastava Vapahtajamme ja Lunastajamme.

Meidän tulee uskoa ja seurata Häntä

Ollessaan maan päällä Jeesus opetti evankeliumiaan. Hän opetti, että jos uskomme Häneen, teemme parannuksen synneistämme ja otamme vastaan veden ja Hengen kasteen, niin me emme huku. Me saamme syntimme anteeksi. Jeesuksen uhri tekee sen mahdolliseksi.

Vahvista suhdettasi Jumalaan
Maksutonta Raamatun opiskelua

Me voimme olla jälleen Jumalan luona

Tämä elämä ei pääty kuolemaan – me kaikki nousemme kuolleista. Jos rakastamme Jumalaa, uskomme Häneen ja elämme Jeesuksen Kristuksen evankeliumin mukaan, niin Jumala lupaa, että me voimme kuolemamme jälkeen palata elämään Hänen luonaan. Koska Jumala rakastaa meitä, Hän haluaa, että me olemme onnellisia nyt ja iankaikkisuudessa.