Jeesuksen Kristuksen seuraaminen

Kuka Jeesus Kristus on? Jeesus on maailman Vapahtaja. Kun seuraamme Häntä, me koemme enemmän rauhaa ja onnea elämässä.

Katso, mikä on mahdollista Hänen ansiostaan

2:45

Jeesus on Jumalan Poika

Taivaallinen Isämme lähetti Poikansa Jeesuksen Kristuksen kärsimään kaikkien niiden ihmisten syntien vuoksi, jotka eläisivät täällä maan päällä, jotta he voisivat saada syntinsä anteeksi. Tämä meidän puolestamme annettu uhri oli mahdollinen Jeesuksen jumalallisuuden ja Hänen täydellisen elämänsä ansiosta.

Jeesus oli mestariopettaja ja kaikkien palvelija, mutta Hän oli äärettömän paljon muutakin. Kun Hän kysyi apostoli Pietarilta: ”Kuka minä teidän mielestänne olen?”, Pietari vastasi: ”Sinä olet Messias, elävän Jumalan poika.” (Matt. 16:15–16.)

Jeesus antoi meille täydellisen esimerkin seurattavaksi

Jeesus eli täydellisen elämän näyttäen meille paluutien taivaallisen Isämme luo. Vaikka Jeesus ei koskaan tehnyt syntiä, Hän meni silti kasteelle osoittaakseen kuuliaisuutensa Jumalalle ja opettaakseen meille, että kaste on jokaista koskeva vaatimus.

Ota selville, kuinka sinut voidaan kastaa
Tapaa lähetyssaarnaajat

Jeesus on myös täydellinen esimerkki rakkaudesta. Elämässään maan päällä Hän huolehti köyhistä, Hän paransi sokeita (ks. Joh. 9:1–7), Hän otti pieniä lapsia luokseen (ks. Matt. 19:13–14) ja Hän jopa antoi anteeksi niille, jotka ristiinnaulitsivat Hänet. Hänen rakkautensa on loputon ja kaikkien niiden ulottuvilla, jotka sitä tarvitsevat.

Jeesus opetti meille, kuinka tulee elää ja kohdella muita

Jeesus oli vasta 12-vuotias, kun Hänet löydettiin temppelistä opettamassa lainoppineita (ks. Luuk. 2:46). He hämmästelivät sitä, kuinka paljon Hän tiesi. Jeesuksesta tuli suurin opettaja, joka on koskaan elänyt. Hän käytti usein vertauksia opettaakseen tärkeitä opetuksia. Nämä vertaukset kertovat tavallisista ihmisistä ja tilanteista, mikä teki niistä helposti ymmärrettäviä. Hänen kertomuksensa koskettavat yhä sydäntämme ja kannustavat meitä seuraamaan Häntä ja palvelemaan muita tänä aikana.

 

Jeesuksen Kristuksen opetuksia

Viinitarhan työmiehet

Jeesus opetti, että kaikki uskolliset ihmiset saavat samanveroisen palkkion taivaassa riippumatta siitä, kuinka kauan kukin heistä oli ollut uskollinen (ks. Matt. 20:1–16).

Anteeksiantamaton palvelija

Jeesus opetti meille tärkeän opetuksen anteeksiannosta kysymällä: ”Eikö sinunkin olisi pitänyt armahtaa työtoveriasi, niin kuin minä armahdin sinua?” (Matt. 18:33)

Laupias samarialainen

Jeesus on sanonut, että meidän tulee rakastaa lähimmäistämme. Vertaus laupiaasta samarialaisesta opettaa meille, että lähimmäisemme voi olla kuka tahansa, mukaan lukien muukalaiset tai viholliset (ks. Luuk. 10:25–37).

Tuhlaajapoika

Jokainen, joka kääntyy Kristuksen puoleen, saa Hänen rakastavan hyväksyntänsä riippumatta siitä, mitä on tehnyt (ks. Luuk. 15:11–32).

Eksynyt lammas

Kun olemme eksyneitä tai yksinäisiä ja käännymme Jeesuksen puoleen, Hän sekä toivottaa meidät tervetulleiksi että myös iloitsee kuten paimen, joka sanoo: ”Iloitkaa kanssani; sillä minä löysin lampaani, joka oli eksynyt” (Luuk. 15:1–6).

Myös Mormonin kirjassa on Vapahtajan voimallisia opetuksia. Käydessään muinaisella Amerikan mantereella Hän opetti ihmisille, kuinka tulee rukoilla, olla nöyrä ja kohdella perhettä.

Lue Jeesuksen opetuksia Mormonin kirjassa
Pyydä maksuton kappale

Jeesus kärsi ja kuoli meidän syntiemme tähden

Tehtävä, jota suorittamaan Jeesus tuli maan päälle, oli meidän pelastamisemme synneistämme. Hän oli valmis kärsimään ja uhraamaan itsensä maksaakseen meidän erheidemme hinnan, jotta me voimme tehdä niistä parannuksen ja saada ne anteeksi.

Getsemanen puutarhassa Jeesus tunsi jokaisen synnin ja tuskan painon, jonka ihmiskunta on tuntenut. Hän kärsi jokaisen ihmisen puolesta, joka on koskaan elänyt, mikä sai Hänet vuotamaan verta jokaisesta ruumiinsa huokosesta (ks. Luuk. 22:44). Hänet pidätettiin, Häntä syljettiin ja lyötiin ja sitten Hänet naulittiin ristiin. Vaikka oma kansa oli surmaamassa Jeesusta, Hän anoi, että Jumala armahtaisi sitä (ks. Luuk. 23:34).

Kun elämme elämäämme, me kaikki teemme virheitä ja asioita, joita kadumme. Mutta kun vain rukoilemme taivaalliselta Isältämme anteeksiantoa ja yritämme olla parempia, meistä voi tulla jälleen puhtaita. Me kaikki olemme velkaa Vapahtajamme ja Lunastajamme Jeesuksen Kristuksen suuresta rakkaudesta.

Jeesus nousi kuolleista, jotta me voimme elää jälleen

Kolme päivää kuolemansa jälkeen Jeesus nousi haudasta ja ilmestyi monille ystävilleen ja seuraajilleen. Hän oli ensimmäinen, joka nousi kuolleista. Se tarkoittaa sitä, että Hänen henkensä yhdistyi jälleen Hänen täydelliseksi tehtyyn fyysiseen ruumiiseensa Hänen kuolemansa jälkeen. Koska Jeesus voitti kuoleman, me kaikki nousemme jonakin päivänä kuolleista.

Tule palvelemaan Vapahtajaa kanssamme
Etsi sinua lähellä oleva kirkko

Yleisiä kysymyksiä

Ihmisillä on paljon kysymyksiä ”mormoneista” tai kunnioittavammin Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsenistä. Napsauta tästä, niin näet koko luettelon.