Jeesuksen Kristuksen elämä

Jeesus Kristus on Jumalan Poika ja meidän Vapahtajamme. Hän teki kaiken palvelutyöstään ja kuoli meidän vuoksemme.

Syntymä

Jeesus on Jumalan Poika, mutta Hän syntyi naiselle maan päällä. Tämän uskollisen naisen nimi oli Maria. Kun Jeesus syntyi, näkyi monia merkkejä ja ilmestyi enkeleitä, jotta uskolliset ihmiset voisivat löytää Hänet ja osoittaa kunnioitustaan. Olet kenties joulun aikaan nähnyt kuvauksia tästä tapahtumasta seimiasetelmissa ja joulukuvaelmissa.

Lapsuus

Jo nuorukaisena Jeesus opetti Jumalan sanaa. Kun Jeesus oli 12-vuotias, Hänet löydettiin ”temppelistä. Hän istui opettajien keskellä, kuunteli heitä ja teki heille kysymyksiä. Kaikki, jotka kuulivat mitä hän puhui, ihmettelivät hänen ymmärrystään ja hänen antamiaan vastauksia.” (Luuk. 2:46–47.)

Kaste

Aloittaessaan palvelutyönsä 30-vuotiaana Jeesus kulki monen kilometrin matkan Jordanille, jotta Hänet kastaisi Hänen serkkunsa Johannes Kastaja, jolla oli valtuus kastaa.

Vaikka Jeesus oli synnitön, Hänet kastettiin silti, jotta me oppisimme kuuliaisuutta Jumalalle, oikean kastamistavan sekä oikealla valtuudella kastamisen tärkeyden.

Kun Jeesus oli kastettu upottamalla, Jumala julisti: ”Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mieltynyt” (Matt. 3:17).

Palvelutyö ja ihmeet

Jeesus paransi sairaita, antoi näön sokeille ja jopa herätti eloon kuolleita. Mikä tärkeämpää, Hän antoi ihmisille anteeksi heidän syntinsä. Vaikka juutalaiset papit pitivät Jeesuksen tekoja jumalanpilkkana, Hän muistutti ihmisille jatkuvasti, että Hänen tekonsa olivat Jumalan tahdon mukaisia, ”jotta Isän kirkkaus tulisi julki Pojassa” (Joh. 14:13).

Ristiinnaulitseminen

Koko Jeesuksen elämän ajan monet vihastuivat Häneen, koska he eivät ymmärtäneet Häntä. Hän opetti vieraita asioita ja osoitti myötätuntoa syntisille. Hänestä henki uskomatonta voimaa, ja jotkut kansan ja kirkon johtajat pitivät Hänen vaikutustaan uhkana itselleen.

Jeesus pidätettiin, ja myöhemmin Hänet ristiinnaulittiin eli surmattiin, minkä Hän salli täyttääkseen Jumalan tahdon. ”Minä annan henkeni”, Herra sanoi, ”saadakseni sen jälleen takaisin. Kukaan ei sitä minulta riistä, itse minä sen annan pois. Minulla on valta antaa se ja valta ottaa se takaisin.” (Joh. 10:17–18.) Vaikka Jeesuksen oma kansa surmasi Hänet, Hän anoi, että Jumala olisi armollinen heitä kohtaan.

Ylösnousemus

Kolme päivää kuolemansa jälkeen Jeesus nousi haudasta – ja pian ylösnoussut Herra ilmestyi ystävilleen ja seuraajilleen. Hän oli ensimmäinen, joka koki ylösnousemuksen, eli sen, että Hänen henkensä yhdistyi Hänen täydelliseksi tehtyyn fyysiseen ruumiiseensa kuoleman jälkeen. Koska Jeesus elää jälleen, me kaikki koemme jonakin päivänä ylösnousemuksen.