Kaste

Kaste on liitto eli lupaus, jonka teet Jumalan kanssa. Kun sinut kastetaan, lupaat palvella Häntä ja noudattaa Hänen käskyjään parhaan kykysi mukaan.

Noudata Vapahtajan täydellistä esimerkkiä

Jos olet joskus lukenut Uutta testamenttia, sinulle on luultavasti tuttu kertomus, jossa Jeesus menee Johannes Kastajan luo kastettavaksi.

”Silloin Jeesus tuli Galileasta Jordanille Johanneksen kastettavaksi. Johannes esteli ja sanoi: ’Sinäkö tulet minun luokseni? Minunhan pitäisi saada sinulta kaste!’ Mutta Jeesus vastasi hänelle: ’Älä nyt vastustele. Näin meidän on tehtävä, jotta täyttäisimme Jumalan vanhurskaan tahdon.’” (Matt. 3:13–15.)

Jopa Jeesus, joka ei ollut koskaan tehnyt syntiä, otti kasteen osoittaakseen kuuliaisuutta Jumalalle ja ollakseen meille esimerkki, jota seurata.

Kaste on välttämätön taivaaseen pääsemiseksi

Jeesus opetti, että meidät pitää kastaa, jotta voimme palata elämään Jumalan luona, kun tämä elämä on päättynyt.

Kaste on sitä, että ”syntyy vedestä”. Sen ansiosta meidän on mahdollista tulla puhtaiksi synneistämme, mikä on välttämätöntä, jotta voimme palata Jumalan luo.

Ota selville, kuinka sinut voidaan kastaa
Puhu lähetyssaarnaajille

Kaste tulee suorittaa upottamalla

Kasteet Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkossa suoritetaan upottamalla, mikä tarkoittaa sitä, että ihminen upotetaan kokonaan veden alle ja nostetaan sitten ylös vedestä. Raamattu kertoo meille, että ”kun Jeesus oli kastettu, hän nousi heti vedestä” (Matt. 3:16). Upotuskaste on kaunis vertauskuva paitsi syntien pesemisestä pois myös kuolemasta, hautaamisesta ja ylösnousemuksesta. Kaste merkitsee vanhan elämäntapasi päättymistä ja syntymistä kristillisiin arvoihin sitoutuneeseen elämään (ks. Room. 6:3–6).

Myöhempien aikojen pyhät uskovat, että kastajalla täytyy olla asianmukainen pappeuden valtuus. Tuo Jeesukselta Kristukselta suoraan saatu valtuus palautettiin Kristuksen kirkon palautuksen yhteydessä.

Kaste ja Pyhä Henki

Vaikka kaste itsessään on merkittävä tapahtuma, se ei ole aivan täydellinen ilman Pyhän Hengen lahjan saamista. Pyhän Hengen saaminen on sitä, että syntyy Hengestä (ks. Joh. 3:5). Pyhän Hengen lahja annetaan sinulle, kun sinut on kastettu, jotta voit saada Jumalalta apua, opastusta ja lohtua koko elämäsi ajan.

Kasteeseen kuuluvat lupaukset

SINÄ LUPAAT palvella muita

”– – [kantaa] toistenne kuormia, jotta ne olisivat keveitä” (Moosia 18:8).

SINÄ LUPAAT osoittaa rakkautta ja myötätuntoa

”– – [surra] surevien kanssa, niin, ja [lohduttaa] niitä, jotka ovat lohdutuksen tarpeessa” (Moosia 18:9).

JUMALA LUPAA antaa sinulle Pyhän Hengen

”– – jotta hän vuodattaisi Henkeään runsaammin teidän päällenne” (Moosia 18:10).

SINÄ LUPAAT olla hyvä esimerkki

”– – [olla] Jumalan [todistajana] kaikkina aikoina ja kaikessa ja kaikkialla, missä [lienetkin]” (Moosia 18:9).

SINÄ LUPAAT pitää Jumalan käskyt

”– – [palvella] häntä ja [pitää] hänen käskynsä” (Moosia 18:10).

JUMALA LUPAA antaa sinulle iankaikkisen elämän

”– – jotta Jumala lunastaisi teidät ja teidät luettaisiin ensimmäiseen ylösnousemukseen kuuluvien joukkoon, jotta saisitte iankaikkisen elämän” (Moosia 18:9).

Sinut voidaan kastaa

Myös apostoli Pietari teki selväksi, että kaste on kaikkia ihmisiä koskeva käsky: ”Kääntykää ja ottakaa itse kukin kaste Jeesuksen Kristuksen nimeen, jotta syntinne annettaisiin anteeksi. Silloin te saatte lahjaksi Pyhän Hengen.” (Ap. t. 2:38.)

Ennen kuin sinut kastetaan, osoitat halusi pitää Jumalan käskyt tekemällä parannuksen siitä, mitä väärää olet tehnyt. Se voi edellyttää, että ennen kastetta sinä tunnustat syntisi (ks. Matt. 3:6) tai hyvität erheesi mahdollisuuksien mukaan.

Kun sinut kastetaan, saat mahdollisuuden aloittaa uuden elämän – sellaisen, joka on omistettu Jeesuksen Kristuksen seuraamiselle. Saat syntisi anteeksi ja voit omistautua uudelleen tekemään valintoja, jotka johtavat onnellisuuteen. Kun sinut on kastettu ja olet saanut Pyhän Hengen lahjan, Hän auttaa, lohduttaa ja johdattaa sinua pyrkimyksissäsi.

Yleisiä kysymyksiä

Ihmisillä on paljon kysymyksiä ”mormoneista” tai kunnioittavammin Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsenistä. Napsauta tästä, niin näet koko luettelon.