Jeesuksen Kristuksen opetukset

Jeesus Kristus opetti monia asioita ollessaan maan päällä, ja suurin niistä oli rakkaus.

Autuaaksijulistukset olivat tärkeä osa vuorisaarnaa. Ne sisältävät Jeesuksen opetusten ytimen ja osoittavat kaikille Hänen opetuslapsilleen, kuinka elää kuten Hän.

Autuaaksijulistukset

Autuaita ovat hengessään köyhät

Jeesus opettaa, että taivaan valtakunta on niitä varten, jotka nöyrtyvät.

Matt. 5:3

Autuaita kärsivälliset

Niille, jotka ovat opinhaluisia, sävyisiä, pitkämielisiä jne., luvataan, että ”he perivät maan”.

Matt. 5:5

Autuaita ne, jotka toisia armahtavat

Jeesus sanoi: ”Olkaa valmiit armahtamaan, niin kuin teidän Isännekin armahtaa” tarkoittaen, että toisia armahtavat tulevat itsekin armahdetuiksi.

Matt. 5:7

Autuaita rauhantekijät

Jeesus sanoi, että ne, jotka rakentavat rauhaa toistensa kanssa, ”saavat Jumalan lapsen nimen”.

Matt. 5:9

Autuaita murheelliset

Jeesus lupasi, että ne, jotka ovat murheellisia ja kääntyvät Hänen puoleensa, saavat etsimänsä lohdutuksen.

Matt. 5:4

Autuaita ne, joilla on vanhurskauden nälkä ja jano

Niille, jotka etsivät vanhurskautta, luvataan, että he saavat vanhurskautta uskollisen halunsa vuoksi.

Matt. 5:6

Autuaita puhdassydämiset

Jeesus sanoo niille, jotka pyrkivät ylläpitämään hyvyyttä sydämessään ja mielessään, että ”he saavat nähdä Jumalan”.

Matt. 5:8

Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden vuoksi vainotaan

Kun ihmisiä vainotaan siksi, että he elävät vanhurskaasti, Jeesus julistaa, että ”heidän on taivasten valtakunta”.

Matt. 5:10

Jeesus oli suurin opettaja, mitä on koskaan elänyt. Hän käytti usein vertauksia eli kertomuksia opettaakseen tärkeitä asioita, joista me voimme yhä nykyään oppia.

Jeesuksen Kristuksen opetuksia

Viinitarhan työmiehet

Jeesus opetti, että kaikki uskolliset ihmiset saavat samanveroisen palkkion taivaassa riippumatta siitä, kuinka kauan kukin heistä oli ollut uskollinen (ks. Matt. 20:1–16).

Anteeksiantamaton palvelija

Jeesus opetti meille tärkeän opetuksen anteeksiannosta kysymällä: ”Eikö sinunkin olisi pitänyt armahtaa työtoveriasi, niin kuin minä armahdin sinua?” (Matt. 18:33)

Laupias samarialainen

Jeesus on sanonut, että meidän tulee rakastaa lähimmäistämme. Vertaus laupiaasta samarialaisesta opettaa meille, että lähimmäisemme voi olla kuka tahansa, mukaan lukien muukalaiset tai viholliset (ks. Luuk. 10:25–37).

Tuhlaajapoika

Jokainen, joka kääntyy Kristuksen puoleen, saa Hänen rakastavan hyväksyntänsä riippumatta siitä, mitä on tehnyt (ks. Luuk. 15:11–32).

Eksynyt lammas

Kun olemme eksyneitä tai yksinäisiä ja käännymme Jeesuksen puoleen, Hän sekä toivottaa meidät tervetulleiksi että myös iloitsee kuten paimen, joka sanoo: ”Iloitkaa kanssani; sillä minä löysin lampaani, joka oli eksynyt” (Luuk. 15:1–6).

Jeesus tekee ihmeitä koko ajan, myös nykyään. Seuraavat ihmeet Hän teki eläessään maan päällä, ja ne ovat innoittavia kertomuksia, jotka voivat tuoda meitä lähemmäksi Häntä.

Jeesuksen ihmeet

Hän antoi näön sokeille

”Silloin hän kosketti heidän silmiään ja sanoi: ’Tapahtukoon teille niin kuin uskotte’, ja heidän silmänsä aukenivat. Jeesus varoitti heitä ankarasti: ’Katsokaa, ettei kukaan saa tietää tästä.’” (Matt. 9:27–31.)

Hän puhdisti spitaalisia

”Kymmenen spitaalista – – huusivat: ’Jeesus, opettaja, armahda meitä!’ Nähdessään miehet Jeesus sanoi heille: ’Menkää näyttämään itsenne papeille.’ Mennessään he puhdistuivat.” (Luuk. 17:12–19.)

Hän paransi sairaita ja ahdistettuja

”Nähdessään hänet Jeesus kutsui hänet luokseen ja sanoi: ’Nainen, olet päässyt vaivastasi.’ Hän pani kätensä naisen päälle, ja heti tämä oikaisi selkänsä ja ylisti Jumalaa.” (Luuk. 13:11–17.)

Hän herätti kuolleita

”Sieltä kannettiin kuollutta, leskiäidin ainoaa poikaa – –. Naisen nähdessään Herran kävi häntä sääliksi, ja hän sanoi: ’Älä itke.’ – – Hän sanoi: ’Nuorukainen, minä sanon sinulle: nouse!’ Silloin kuollut nousi istumaan.” (Luuk. 7:12–15.)

Hän muutti veden viiniksi

”Jeesus sanoi palvelijoille: ’Täyttäkää astiat vedellä.’ – – Sitten hän sanoi: ’Ottakaa nyt siitä ja viekää pitojen valvojalle’, ja he veivät. Valvoja maistoi vettä: se oli muuttunut viiniksi – –, [eikä hän] tiennyt, mistä viini oli peräisin.” (Joh. 2:3–11.)

Hän käveli veden päällä

”Neljännen yövartion aikaan Jeesus tuli opetuslapsia kohti kävellen vettä pitkin” (Matt. 14:25).

Hän ruokki tuhansia vähäisellä ruoalla

”Sitten hän otti ne viisi leipää ja kaksi kalaa, katsoi ylös taivaaseen ja lausui kiitoksen. Hän mursi leivät ja antoi palat opetuslapsilleen, ja nämä jakoivat ne kansalle. Samoin hän jakoi kaikkien kesken ne kaksi kalaa. Kaikki söivät kyllikseen.” (Mark. 6:39–42.)