Jeesuksen Kristuksen tehtävä

Jeesus Kristus on suurin tämän maan päälle syntynyt olento – täydellinen esimerkkimme. Hän on herrojen Herra, Luoja, Vapahtajamme, ja Hän tuli maan päälle, jotta me voisimme elää jälleen Jumalan luona.

Jumalan Poika

Jeesus on Isän Jumalan esikoinen hengessä ja Jumalan ainoa lapsi lihassa. Hänen kuolevainen äitinsä Maria kantoi Häntä kohdussaan ennen kuin Hän syntyi ja kasvatti Hänet Hänen ollessaan maan päällä. Hänen tehtävästään oli päätetty ennen kuin maailma luotiin.

Jeesuksen ihmeet saivat monet vakuuttuneiksi siitä, että Hän oli profeetta, mutta Hän oli paljon enemmän. Kun Hän kysyi opetuslapsiltaan: ”Kuka minä teidän mielestänne olen?”, Simon Pietari vastasi: ”Sinä olet Messias, elävän Jumalan poika.” (Matt. 16:15–16.)

Opettaja

Jeesus oli suurin opettaja, mitä on koskaan elänyt, ja Hän opettaa meitä yhä nykyään. Kun Jeesus oli 12-vuotias, Hänet löydettiin opettamasta opettajia temppelissä (ks. Luuk. 2:46). Opettajat olivat hämmästyksissään Hänen tiedoistaan. Jeesus jatkoi suurten saarnojen opettamista koko elämänsä ajan.

Jeesus opetti, että Hän on ”tullut antamaan elämän, yltäkylläisen elämän” kaikille ihmisille (Joh. 10:10). Juuri uskomalla Jeesukseen ja olemalla kuuliaisia Hänen opetuksilleen me voimme elää jälleen Jumalan luona.

Esimerkki

Jeesus eli täydellisen, synnittömän elämän ja antoi meille täydellisen esimerkin, jonka mukaan elää. Kaikki uskonnolliset asiat tulee tehdä Hänen pyhässä nimessään.

Jeesus ei tarvinnut kastetta syntien puhdistamiseksi. Mutta Hän näytti meille, että kaste vaaditaan kaikilta ”Jumalan vanhurskaan tahdon” täyttämiseksi (Matt. 3:15).

Jeesus on myös täydellinen esimerkki rakkaudesta. Eläessään maan päällä Hän huolehti köyhistä, paransi spitaalisia (ks. Luuk. 17:12–19) eikä koskaan käännyttänyt pois luotaan pieniä lapsia (ks. Matt. 19:13–14). Hänen rakkautensa on loputonta ja kaikkien niiden ulottuvilla, jotka sitä tarvitsevat.

Jeesus opetti, että meidän täytyy antaa anteeksi. Vielä juuri ennen kuolemaansa ristillä Jeesus antoi anteeksi niille, jotka surmasivat Hänet.

Vapahtaja

Jeesuksen hepreankielinen nimi on Jeshua, ja se tarkoittaa ”Vapahtaja”. Jeesus täytti tehtävänsä Vapahtajana auliilla uhrillaan ja ylösnousemuksellaan.

Getsemanen puutarhassa Jeesus kärsi ihmiskunnan tunteman jokaisen synnin ja tuskan taakan. Jeesus kärsi jokaisen joskus eläneen ihmisen jokaisen synnin vuoksi.