Jeesuksen Kristuksen kirkko

Kun Jeesus oli maan päällä, Hän perusti kirkkonsa. Tuo sama kirkko on olemassa nykyäänkin.

Jeesus tuli maan päälle sekä pelastamaan meidät synnistä että myös perustamaan kirkkonsa. Kun Hän kuoli, Hän jätti jälkeensä muutakin kuin pelkästään voimallisia saarnoja ja opetuksia. Hän jätti jälkeensä apostoleja, käskyjä ja kirkon perusorganisaation, joka edelleen siunaisi ihmisiä kauan Hänen kuolemansa ja ylösnousemuksensa jälkeen. Lisäksi Hän antoi vanhurskaille miehille pappeuden eli voiman toimia nimessään, jotta he voisivat kastaa ja parantaa muita sekä johtaa kirkkoa.

Opi lisää Jeesuksen Kristuksen palautetusta kirkosta
Tapaa lähetyssaarnaajat

Tule palvelemaan Vapahtajaa Jeesusta Kristusta kanssamme! Sinun kannattaa opiskella Hänen opetuksiaan pyhistä kirjoituksista ja kuunnella, mitä Hän on sanonut profeetoille ja apostoleille meidän aikanamme. Tunnet Jumalan rakkautta, kun osallistut muiden palvelemiseen Herran kirkossa.

Tuo koko perhe kirkkoon
Kaikki ovat tervetulleita
Etsi seurakuntakeskus