Jeesuksen kirkko palautettiin

Vuonna 1820 Jumala ja Jeesus kutsuivat uuden profeetan palauttamaan tosi kirkon. Profeetan nimi oli Joseph Smith.

Joseph Smith varttui vaatimattomana maalaispoikana Palmyrassa New Yorkin osavaltiossa Yhdysvalloissa. Sillä alueella monet kirkot ja saarnaajat kilpailivat käännynnäisistä. Joseph oli hämmentynyt siitä, mihin kirkkoon hänen pitäisi liittyä, koska ne kaikki opettivat eri asioita. Hän luki erään Raamatun jakeen, jossa kehotettiin kysymään Jumalalta, jos ihmisellä oli jokin kysymys, ja Hän vastaisi.

Tilaa maksuton Mormonin kirja

Joseph päätti rukoilla. Hän meni syrjäiseen paikkaan metsässä ja polvistui kysyen rukouksessa nöyrästi Jumalalta, mihin kirkkoon hänen pitäisi liittyä. Jumala ja Jeesus ilmestyivät hänelle näyssä. Myöhemmin Joseph kuvaili tätä pyhää kokemusta:

”Näin valopatsaan aivan pääni yläpuolella, aurinkoa kirkkaamman, ja se laskeutui vähitellen, kunnes se lankesi minuun. – – Valon levätessä päälläni näin kahden persoonan, joiden hohdetta ja kirkkautta on mahdoton kuvata, seisovan yläpuolellani ilmassa. Toinen heistä puhui minulle kutsuen minua nimeltä ja sanoi osoittaen toista: Tämä on minun rakas Poikani. Kuule häntä!” (JS–H 1:16–17.)

Isä Jumala ja Hänen Poikansa Jeesus Kristus kielsivät Josephia liittymästä mihinkään silloisista kirkoista. He sanoivat, että hänen kauttaan Jeesus palauttaisi lopulta alkuperäisen kirkkonsa. Joseph Smithistä tulisi profeetta, aivan kuten muinaiset raamatunaikaiset profeetat. Ajan kuluessa hän sai tärkeän pappeuden valtuuden, joka oli menetetty, ja sen mukana vallan kastaa, parantaa sairaita ja kutsua apostoleja ja muita johtajia. Palautettu kirkko perustettiin virallisesti 6. huhtikuuta 1830.

Mormonin kirjan rooli Jeesuksen kirkon palautuksessa

Kun Jeesus perusti jälleen kirkkonsa, Hän toi esiin muinaisen aikakirjan, jonka Joseph Smith käänsi. Se on Mormonin kirja – toinen todistus Jeesuksesta Kristuksesta. Se sekä tukee että selventää Raamattua varmistaen, että Jeesuksen Kristuksen opetukset pysyvät puhtaina ja oikeina. Sinä voit tulla tietämään, että Mormonin kirja, kuten Raamattu, on Jumalan sanaa, kun luet sitä ja rukoilet tietääksesi, onko se totta. Jos Jumala vastaa, että se on totta, niin tiedät, että Joseph Smith oli profeetta ja että olet löytänyt Jeesuksen tosi kirkon.

Opi lisää Jeesuksen Kristuksen palautetusta kirkosta

Jeesus Kristus johtaa kirkkoaan tänä aikana

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko on Jeesuksen Kristuksen palautettu kirkko. Jeesus on kirkkonsa johdossa ja ohjaa aktiivisesti meitä kohti Jumalaa nykyajan profeetan välityksellä.

Tule palvelemaan Vapahtajaa Jeesusta Kristusta kanssamme! Sinun kannattaa opiskella Hänen opetuksiaan pyhistä kirjoituksista ja kuunnella, mitä Hän on sanonut profeetoille ja apostoleille meidän aikanamme. Tunnet Jumalan rakkautta, kun osallistut muiden palvelemiseen Herran kirkossa.

Kaikki ovat tervetulleita kirkkoon

Yleisiä kysymyksiä

Ihmisillä on paljon kysymyksiä ”mormoneista” tai kunnioittavammin Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsenistä. Napsauta tästä, niin näet koko luettelon.

Yhä useammat ihmiset hylkäävät ajatuksen järjestäytyneestä uskonnosta ja haluavat mieluummin olla hengellisiä omalla tavallaan ja yrittää elää hyvää elämää. Mutta ihmiset tarvitsevat sekä järjestäytynyttä uskontoa että henkilökohtaista hengellisyyttä. Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko tarjoaa rakenteen ja pappeuden valtuuden, jotka ovat välttämättömiä kaikkien Jumalan käskyjen täyttämiseksi, kuten kaste ja sakramentin (eli ehtoollisen) nauttiminen. Sinun pitäisi käydä sunnuntaisin kirkossa ja myös pyrkiä olemaan hengellinen ja palvelemaan muita viikon aikana.

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko perustettiin virallisesti Fayettessa New Yorkin osavaltiossa Yhdysvalloissa vuonna 1830. Kirkon ensimmäinen presidentti oli Joseph Smith. Hän näki näyssä Jeesuksen Kristuksen ja Isän Jumalan, ja hänet kutsuttiin profeetaksi palauttamaan Jeesuksen Kristuksen kirkko. Hän sai Jumalan pappeuden, käänsi Mormonin kirjan ja lähetti lähetyssaarnaajia saarnaamaan evankeliumia eri puolille Pohjois-Amerikkaa ja merentakaisiin maihin.

Kirkon keskuspaikka siirtyi Ohioon, sitten Missouriin ja sitten Illinoisiin vainon välttämiseksi ja sellaisen paikan löytämiseksi, jonne sen jäsenet voisivat kokoontua. Epäilysten ja paikallisten poliittisten konfliktien vuoksi profeetta Joseph Smith vangittiin laittomasti vuonna 1844 ja mellakoiva väkijoukko surmasi hänet.

Brigham Youngista tuli seuraava kirkon presidentti. Hän johdatti pyhät vankkureissa Yhdysvaltain tasankojen yli Utahin Kalliovuorille. Siitä lähtien kirkko on kasvanut voimakkaasti kautta maailman. Nykyään yli 16 miljoonaa kirkon jäsentä asuu yli 170 maassa ympäri maailmaa.

Ensimmäinen askel on tavata lähetyssaarnaajat. He opettavat sinulle Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon perusopetukset ja -käytännöt. He voivat myös vastata kaikkiin kysymyksiisi kirkosta ja kertoa, mitä sen jäseniltä odotetaan.

Sinun pitäisi myös aloittaa osallistuminen jumalanpalveluksiin. Saat iloa siitä, että kuulut sellaisten ihmisten yhteisöön, jotka välittävät toisistaan ja pyrkivät noudattamaan Jeesuksen Kristuksen esimerkkiä.

Kun olet valmis liittymään kirkkoon, voit halutessasi mennä kasteelle ja tulla viralliseksi jäseneksi. Sinut voi kastaa joko lähetyssaarnaaja tai joku, jonka olet oppinut tuntemaan kirkossa.

Samoin kuin Raamatun, myös Mormonin kirjan kirjoittajia on useita. Se on kokoelma päivä- ja historiakirjoja, jotka ovat periytyneet yhdeltä kirjoittajalta toiselle noin tuhannen vuoden aikana. Ensimmäinen kirjoittaja on profeetta Nefi, joka lähti Jerusalemista perheensä kanssa vuonna 600 eKr. ja tuli Amerikan mantereelle. Nefi antoi aikakirjan nuoremmalle veljelleen, joka antoi sen sitten pojalleen. Jokainen kirjoittaja antoi aikakirjan aina jollekulle, johon luotti. Mormon oli se profeetta, joka yhdisti kaikki kirjoitukset yhdeksi kirjaksi. Siksi kirja on nimeltään Mormonin kirja.

Vuonna 1823 Joseph Smith johdatettiin näiden muinaisten asiakirjojen luo, ja hän käänsi ne Jumalan voimalla.