Jumala puhuu meille profeettojen välityksellä

Profeetat johtivat Jumalan kansaa läpi Raamatun aikojen – ja he johtavat meitä yhä tänä aikana.

Miksi meillä on profeettoja?

Jumala haluaa meidän voittavan haasteemme, tulevan paremmiksi ihmisiksi ja palaavan elämään Hänen luokseen tämän elämän jälkeen. Mutta Hän ei odota meidän tekevän niin yksin. Hän ohjaa meitä rukouksen, pyhien kirjoitusten ja profeettojen avulla. Profeetta on henkilö, jonka Jumala on kutsunut antamaan ohjausta koko maailmalle. Abrahamista ja Mooseksesta nykyajan eläviin profeettoihin Jumala noudattaa mallia, jonka mukaan Hän ohjaa lapsiaan profeettojen välityksellä.

Kuinka profeetat vaikuttavat yhteiskuntaan?

Vaikka Jumalan käskyt eivät koskaan muutu, maailma, jossa elämme, muuttuu koko ajan. Eri aikakaudet ovat kukin tuoneet mukanaan uusia olosuhteita ja ainutlaatuisia haasteita. Profeetat saavat ohjausta Jumalalta auttaakseen ihmisiä selviytymään erilaisista haasteista ja tilanteista.

Raamatussa profeetat kehottivat ihmisiä tekemään parannuksen ja ennustivat Jeesuksen Kristuksen syntymän, kuoleman ja ylösnousemuksen. Tänä aikana profeetat todistavat edelleenkin Jeesuksesta. He myös varoittavat ja neuvovat kaikkia ihmisiä tärkeissä asioissa.

Viimeaikaiset profeetalliset opetukset käsittelevät yhteiskunnallisia aiheita kuten avioliitto ja perhesuhteet, käytännön asioita kuten koulutus ja taloudellinen vastuu sekä hengellisiä aiheita, jotka auttavat meitä voittamaan henkilökohtaisia koettelemuksia ja saamaan enemmän varmuutta ja uskoa.

Profeetat tänä aikana

Profeetan sanojen todellinen koetin on se, kun me sovellamme niitä omaan elämäämme. Ne, jotka kuulevat nämä sanomat, huomauttavat usein: ”Oli kuin hän olisi puhunut minulle.” Jumala tietää syvimmät huolenaiheemme, ja Hän haluaa auttaa. Yksi keinoista, joilla Hän auttaa lapsiaan, on antaa innoitusta profeetoille.

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko on ainutlaatuinen maailmassa tänä aikana, koska profeetat antavat säännöllistä, jumalallista ohjausta Jumalalta. Nämä sanomat ovat kaikkien ihmisten saatavilla. Nykyinen profeetta, presidentti Russell M. Nelson, sekä kaksitoista apostolia puhuvat maailmalle kaksi kertaa vuodessa sarjassa kokouksia, joita nimitetään yleiskonferenssiksi. Profeetan ja apostolien sanat lähetetään suorana lähetyksenä kansainvälisesti ja julkaistaan verkossa kaikkien saatavaksi. Profeetta ja apostolit todistavat, että Jeesus on Vapahtaja, ja he auttavat meitä seuraamaan Hänen esimerkkiään.

Kun opit lisää profeetoista, tulet ymmärtämään, että Jumala puhuu yhä meille tänä aikana ja että voit seurata Häntä uskollisemmin ja saada suurempaa onnea kuuntelemalla profeetan neuvoja. Me kutsumme sinut oppimaan lisää Jeesuksen kirkosta tapaamalla lähetyssaarnaajat.

Opi Jeesuksen Kristuksen palautetusta kirkosta
Tapaa lähetyssaarnaajat