Jeesuksen alkuperäisessä kirkossa tapahtui luopumus

Jeesuksen apostolien kuoleman jälkeen Jumalan pappeuden valtuus menetettiin.

Jeesus valitsi apostoleja ja profeettoja johtamaan kirkkoaan

Kun Jeesus oli maan päällä, Hän kutsui kaksitoista apostolia ja antoi heille valtuuden saarnata, kastaa ja johtaa kansaansa. Jeesuksen lähdettyä maan päältä apostolit saivat edelleen Hänen ohjaustaan Pyhän Hengen välityksellä. He tekivät työtä perustaakseen seurakuntia muinaisiin Rooman ja Kreikan kaupunkeihin ja muualle. Mutta he joutuivat alinomaa pinnistelemään säilyttääkseen järjestyksen uusien kristittyjen käännynnäisten keskuudessa.

Jeesuksen kirkko hylättiin, sitä muutettiin ja lopulta se menetettiin

Kirkon kasvaessa apostolit kohtasivat erimielisyyttä uskovien keskuudessa ja ankaraa vastustusta epäuskoisten taholta. Monet apostolit kokivat marttyyrikuoleman, ja ihmiset kiistelivät Jeesuksen opetusten merkityksestä. He alkoivat muodostaa erilaisia kirkkoja, vaikka heillä ei ollut Jumalan valtuutta tehdä niin. Nämä kirkot harhautuivat pois Jeesuksen Kristuksen alkukirkosta.

Sen johdosta kristinusko koki laajalle levinneen luopumuksen eli se erkani perususkonkäsityksistä. Jumalan pappeus eli valtuus toimia Jumalan nimessä menetettiin, puhtaita periaatteita turmeltui ja evankeliumin totuudet katosivat.

Uskonpuhdistajat yrittivät tuoda kirkon takaisin

1500-luvulla sellaiset uskonpuhdistajat kuten Martti Luther ja Jean Calvin tunnistivat kristinuskon langenneen tilan. He pyrkivät saattamaan kristillisen kirkon sen aiempaan tilaan, jotta se olisi yhdenmukaisempi Raamatun opetusten kanssa.

Ei kuitenkaan riittänyt, että Jeesuksen Kristuksen alkukirkko pelkästään ”puhdistettaisiin”. Tietyt periaatteet ja totuudet sekä pappeuden valtuus toimia Jumalan nimessä olivat olleet kadoksissa kauan aikaa. Jeesuksen Kristuksen kirkko kokonaisuudessaan pitäisi tuoda takaisin eli toisin sanoen palauttaa.

Opi lisää Jeesuksen Kristuksen palautetusta kirkosta
Tapaa lähetyssaarnaajat