Mikä on Mormonin kirja?

Mormonin kirjan lukeminen voi auttaa meitä ymmärtämään tarkoitustamme elämässä, vastata tärkeisiin kysymyksiin ja viedä meitä lähemmäksi Jeesusta Kristusta.

Mormonin kirja sisältää Jeesuksen seuraajien pyhiä kirjoituksia. Aivan kuten Jumala puhui Raamatussa Moosekselle ja Nooalle, Hän puhui myös ihmisille Amerikan mantereella. Nämä miehet, joita kutsutaan profeetoiksi, kirjoittivat muistiin Jumalan sanaa. Lopulta profeetta nimeltä Mormon kokosi heidän kirjoituksensa yhdeksi kirjaksi.

Elävät profeetat ovat aina opettaneet Jumalan kansaa. Muinaisina aikoina eläneet ihmiset, aivan kuten me nykyään, kamppailivat kiusausten kanssa, etsivät viisautta ja elivät onnellisemmin noudattaessaan Jeesuksen Kristuksen opetuksia. Voimme tunnistaa itsemme heidän kertomuksissaan – innoitetuissa ja innoittavissa hengellisissä aikakirjoissa. Mormonin kirja on todiste siitä, että Jumala rakastaa kaikkia lapsiaan ja on mukana heidän elämässään. Se todistaa Raamatussa olevista totuuksista sekä Jeesuksen Kristuksen jumalallisuudesta ja opetuksista.

Mormonin kirja vastaa tärkeisiin kysymyksiin

Mormonin kirja voi auttaa meitä ymmärtämään keskeisiä kysymyksiä, joita meillä kaikilla on jossakin vaiheessa: 

  • Onko kuoleman jälkeen elämää?
  • Mikä meitä odottaa toisella puolen?
  • Mikä on elämän tarkoitus?
  • Kuinka voin kokea onnellisuutta ja rauhaa nyt?
  • Tunteeko Jumala minut ja kuuleeko Hän rukoukseni?
  • Kuinka voin välttää syntiä ja oppia tekemään todellisen parannuksen?

Jos haluat, voit tavata lähetyssaarnaajat ja käydä heidän kanssaan läpi pyhien kirjoitusten kohtia, jotka vastaavat näihin kysymyksiin. He tuovat sinulle myös maksuttoman Mormonin kirjan.

Mormonin kirjan lupaus

Jumala lupaa meille, että jos luemme Mormonin kirjaa avoimin sydämin ja mielin, niin Hän ilmoittaa meille jokaiselle sen olevan Jumalasta ja totta Pyhältä Hengeltä tulevan innoituksen avulla. Noin 65 000 lähetyssaarnaajaa on opettamassa ihmisille kuudella mantereella 107 kielellä, mikä tämä kirja on – ja nämä ihmiset ovat parhaillaan panemassa tuon lupauksen koetteille. Lähetyssaarnaajat antavat Mormonin kirjan maksutta, ja silti miljoonat ihmiset pitävät sitä yhtenä arvokkaimmista asioista, mitä he omistavat. Ihmiset kaikista taustoista ja kaikkialla maailmassa oppivat, että Mormonin kirja voi auttaa meitä kokemaan rauhaa ja saamaan uskoa tässä elämässä sekä iankaikkisen pelastuksen tulevassa elämässä.

Kuinka meillä on Mormonin kirja nykyään?

Vuonna 1823 enkeli johdatti Joseph Smithin muinaisten aikakirjojen luo, ja Joseph käänsi ne Jumalan voimalla.  Kuten muinaiset profeetat ennen häntä, Joseph Smith toimi Jumalan sanansaattajana ja todisti Jeesuksen Kristuksen sovituksesta sekä Vapahtajan kyvystä muuttaa meidän elämämme pysyvästi.

Miksi Mormonin kirja on merkittävä?

Mormonin kirjaan tallennetut periaatteet – usko Jeesukseen Kristukseen, parannus, kaste, ilo, pelastus – muuttivat muinoin eläneiden ihmisten elämän. Meidän aikanamme Mormonin kirja on vaikuttanut miljoonien ihmisten elämään eri puolilla maailmaa tuomalla heidät lähemmäksi Jeesusta Kristusta. Tässä on muutamia kertomuksia:

Kuinka Mormonin kirjasta voi olla hyötyä minun elämässäni?

Pyhät kirjoitukset ovat muutakin kuin vain vanhoja sanoja ja kertomuksia. Ne ovat merkityksellisiä, ajankohtaisia sanomia kohtaamiimme ongelmiin. Kun luet Mormonin kirjaa siten, että kysyt jatkuvasti itseltäsi: ”Mitä tässä todella sanotaan?”, niin löydät sieltä monia merkityksellisiä sanomia itsellesi tähän päivään. Mormonin kirja on kirjoitettu innoittamaan lukijoita tekemään päätöksiä, jotka ennen pitkää tekevät heidän elämästään parempaa ja tuovat heitä lähemmäksi Jumalaa. Sen kirjoittajien toiveena oli, että heidän sanansa johdattaisivat ihmisiä Jeesuksen Kristuksen luo ja saisivat nämä muuttamaan käytöstään, että ne poistaisivat surua, epävarmuutta ja pelkoa, antaisivat tarkoituksen ja suunnan ihmisten asennoitumisessa elämään sekä antaisivat ihmisille todisteen, että Jumala on yhä ”ihmeiden Jumala” (Morm. 9:10).

Mormonin kirjan merkitystä maailmassa voitaisiin mitata sillä, miten monta kappaletta sitä on jaettu, tai kuinka moni ihminen ylipäätään on päättänyt kirjan luettuaan seurata Jeesusta Kristusta. Tärkein vaikutus on kuitenkin selkeästi henkilökohtainen. Mormonin kirja vastaa kysymyksiin, tuo toivoa ja vahvistaa hengellistä voimaa ihmisissä yksi kerrallaan.

Koe rauhaa lukemalla Mormonin kirjaa
Pyydä maksuton Mormonin kirja

Ihmiset, joiden elämä on muuttunut heidän luettuaan Mormonin kirjaa, löysivät tämän kirjan ollessaan niin syntisiä kuin uskollisia, niin toivottomia kuin onnellisia. Löytääkseen merkitystä Mormonin kirjasta ihmiset voivat olla oppineita tai oppimattomia, yksin tai ystävien ja perheen ympäröiminä, taloudellisesti menestyneitä tai raha-asioiden painamia. Ainoa yhteinen piirre on, että ihmiset, joihin tämä kirja on vaikuttanut, ovat ottaneet sen käteensä haluten vain tietää ja ymmärtää, onko se totta.

Yleisiä kysymyksiä

Ihmisillä on paljon kysymyksiä ”mormoneista” tai kunnioittavammin Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsenistä. Napsauta tästä, niin näet koko luettelon.

Tässä on lyhyt yhteenveto Mormonin kirjan sisältämästä vaikuttavasta, tuhatvuotisesta historiasta:

Tiivistettynä Mormonin kirja on kertomus eräästä perheestä. Lehi on profeetta Jerusalemissa. Jumala kehottaa Lehiä unessa viemään perheensä pois Jerusalemista, koska se valloitetaan pian. Lehin perhe ylittää valtameren Amerikan mantereelle. Laman ja Lemuel, Lehin vanhimmat pojat, eivät usko, että heidän isänsä on Jumalan innoittama. Heidän nuorempi veljensä Nefi on täynnä uskoa. Jumala valitsee Nefin johtamaan perhettä ja olemaan sen opettaja.

Ihmiset jakautuvat lopulta kahdeksi ryhmäksi: nefiläisiksi ja lamanilaisiksi. Nämä ryhmät sotivat usein keskenään, ja heidän uskoaan Jeesukseen koetellaan jatkuvasti. Tämä usko täyttää Mormonin kirjan sivut voimallisilla saarnoilla, elämän opetuksilla ja hengellisillä kokemuksilla.

Ylösnousemuksensa jälkeen Jeesus ilmestyy ihmisille Amerikan mantereella. Hän opettaa heille kasteesta ja anteeksiannosta. Hän parantaa heidän sairaansa ja siunaa heidän lapsiaan. Hän perustaa kirkkonsa. Toisin kuin ihmiset Jerusalemissa, ihmiset Amerikan mantereella kuuntelevat Jeesusta. Hänen käyntinsä jälkeen he elävät rauhassa satoja vuosia.

Ajan mittaan ihmiset kadottavat uskonsa, ja syttyy jälleen sota, joka pyyhkii pois miltei koko kansan.

Raamatun tavoin Mormonin kirjassa on monia kirjoittajia. Se on kokoelma päivä- ja historiakirjoja, jotka ovat periytyneet yhdeltä kirjoittajalta toiselle noin tuhannen vuoden aikana. Ensimmäinen kirjoittaja on profeetta Nefi, joka lähti Jerusalemista perheensä kanssa vuonna 600 eKr. ja tuli Amerikan mantereelle. Nefi luovutti aikakirjan nuoremmalle veljelleen, joka antoi sen sitten pojalleen. Jokainen kirjoittaja antoi aikakirjan aina jollekulle, johon luotti. Mormon oli profeetta, joka yhdisti kaikki kirjoitukset yhdeksi kirjaksi. Siksi kirja on nimeltään Mormonin kirja.

Vuonna 1823 Joseph Smith johdatettiin näiden muinaisten aikakirjojen luo, ja hän käänsi ne Jumalan voimalla.

Mormonin kirja tukee Raamattua ja selventää usein Jeesuksen Kristuksen opetuksia. Esimerkiksi Raamatun Markuksen ja Luukkaan kirjoissa kerrotaan samoja kertomuksia Jeesuksesta, mutta voit oppia enemmän lukemalla kertomukset kahdesta näkökulmasta.

Yhdessä Mormonin kirja ja Raamattu sisältävät tuhansien vuosien verran innoitusta, johdatusta ja opetusta. Ne osoittavat, että Jumala rakastaa ja opastaa ihmisiä kaikissa osissa maailmaa. Tutkimalla kumpaakin kirjaa voit ymmärtää paremmin, kuka Jumala on ja mitä Hän haluaa antaa sinulle.