Kuusi tapaa, joilla kirkko voi olla hyödyksi elämässäsi

Kirkkoon menemiselle on aina esteitä. Kenties olet töissä tai sinulla on urheiluharjoitukset sunnuntaisin, et pidä kirkkoa tarpeellisena tai haluat vain rentoutua rasittavan viikon jälkeen. Olipa kohtaamasi este mikä tahansa, sinua siunataan, kun päätät noudattaa Jumalan käskyä palvella Häntä kirkossa. Tässä on kuusi syytä, miksi sinun pitäisi mennä kirkkoon:

1

Jumalan palveleminen on käsky

Yhdessä kymmenestä käskystään Jumala käski meitä pyhittämään lepopäivän (ks. 2. Moos. 20:8–11). Yksi tavoista, joilla me noudatamme tätä käskyä, on kokoontua yhteen sunnuntaisin palvelemaan Jumalaa ja antamaan Hänelle kiitoksemme. Me myös vahvistumme, kun olemme muiden uskovien seurassa, näemme heidän uskonsa ja kuulemme heidän kokemuksiaan ja todistuksiaan.

2

Sakramentti auttaa meitä muistamaan Jeesusta

Kirkossa me nautimme sakramentin (eli ehtoollisen). Jeesus antoi käskyn: ”Tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää tämä minun muistokseni.” (1. Kor. 11:24.) Tämän käskyn noudattaminen joka viikko kirkossa auttaa meitä muistamaan, mitä Jeesus on tehnyt hyväksemme, ja lupaamaan, että me seuraamme Häntä.

3

Sinua tarvitaan Jumalan kirkossa

Raamatussa apostoli Paavali vertasi kirkkoa ruumiiseen, jonka pää on Jeesus. Hän sanoi, että ruumiin toimimiseksi jokainen ruumiinjäsen on tärkeä ja niiden täytyy tehdä oma osansa (ks. Ef. 4:16). Osallistuminen kirkon toimintaan ja aikasi ja kykyjesi tarjoaminen sen käyttöön kehittää ja vahvistaa sekä sinua että ihmisiä ympärilläsi.

4

Kirkon jumalanpalvelukset opettavat ja kohottavat mieltä

Se, mitä opimme kirkossa, antaa meille ohjausta siihen, kuinka seurata Jumalaa, kehittää hengellisyyttämme ja elää parempaa elämää. Sinun mielesi voi kohottua muiden uskovien ansiosta sekä tilaisuudesta palvella muita ja palvella Jumalaa. Sinä voit myös tuntea Pyhää Henkeä, joka tuo rakkautta, iloa, rauhaa, kärsivällisyyttä, ystävällisyyttä, hyvyyttä ja uskollisuutta (ks. Gal. 5:22).

5

Tunnet kuuluvasi joukkoon

Kirkko on yhteisö, jossa voimme olla yhdessä ja tukea toisiamme. Sinä voit saada ystäviä, tuntea kuuluvasi joukkoon ja rakentaa tukiverkoston, johon voit luottaa. Kirkkoyhteisö auttaa meitä ”suremaan surevien kanssa, niin, ja lohduttamaan niitä, jotka ovat lohdutuksen tarpeessa” (Moosia 18:9).

6

Jumala voi puhua sinulle

Kirkosta voit löytää vastauksia. Ehkäpä kamppailet jonkin tietyn kysymyksen kanssa tai tarvitset ohjausta elämääsi. Ehkäpä haluat vain tuntea Jumalan rakkautta ja tietää, että Hän on olemassa. Kun kuuntelet saarnoja ja opiskelet Jumalan opetuksia, saat tilaisuuksia vastaanottaa näkemystä Jumalalta. Hän haluaa olla yhteydessä sinuun, ja kirkko on hyvä paikka kuulla Hänen äänensä sydämessäsi ja mielessäsi.

Miksi minun pitäisi kokeilla Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkkoa?

Se on Jeesuksen Kristuksen palautettu kirkko

Kristillisiä kirkkoja on monia, ja voi olla ylivoimaisen tuntuista tietää, minkä niistä valitsisi. Vuonna 1820 poika nimeltä Joseph Smith rukoili tietoa siitä, mihin kirkkoon liittyä. Josephille ilmestyivät Jumala ja Jeesus. He kertoivat hänelle, ettei sitä kirkkoa, jonka Jeesus oli perustanut ollessaan maan päällä, ollut enää olemassa. Jumalan antama valtuus kastaa oli menetetty, ja joitakin opetuksia oli muutettu. Jumala kutsui Josephin Mooseksen ja Nooan kaltaiseksi uudeksi profeetaksi perustamaan uudelleen Hänen kirkkonsa: Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon.

Lähellä on seurakunta

Kaikki ovat tervetulleita palvelemaan Jumalaa kanssamme. Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko kasvaa eri puolilla maailmaa, ja ihmisiä, olipa heidän kielensä, kulttuurinsa ja taustansa mikä tahansa, kutsutaan tulemaan Jumalan valtakuntaan. Löydät luultavasti paikallisen seurakunnan läheltä kotiasi.

Tule osallistumaan kirkon jumalanpalvelukseen. Kaikki vierailijat ovat tervetulleita.
Etsi sinua lähellä oleva kirkko