Kuinka löydän itselleni oikean kristillisen kirkon?

”Mihin kirkkoon minun pitäisi mennä? Välittääkö Jumala siitä, missä kirkossa minä käyn?” Olet kenties esittänyt tämänkaltaisia kysymyksiä miettiessäsi uskonnon asemaa elämässäsi. Kirkkoa etsiessä on hyödyllistä ajatella sitä, mitä Jeesus ja Hänen apostolinsa ja profettansa ovat opettaneet.

Etsi uskovien yhteisöä

Yhdessä kymmenestä käskystään Jumala sanoi: ”Muista pyhittää lepopäivä” (2. Moos. 20:8). Yksi niistä tavoista, joilla me pyhitämme lepopäivän, on käydä kirkossa. Jeesus on myös opettanut: ”Kokoontukaa usein yhteen” (3. Nefi 18:22). Jumala haluaa, että me käymme kirkossa säännöllisesti palvelemassa Häntä ja vahvistumassa muiden uskovien avulla.

Sen lisäksi, että käymme kirkossa sunnuntaisin, Jumala haluaa meidän harjoittavan uskoamme joka päivä. Hän on käskenyt meitä: ”Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi” (Matt. 22:39). Kun etsimme tapoja rakastaa, palvella ja käyttää kykyjämme säännöllisesti kirkkoyhteisössä, me teemme sitä, mitä Jumala haluaa meidän tekevän.

Etsi Jeesuksen Kristuksen johtamaa kirkkoa

Raamatussa apostoli Paavali opetti, että Jeesuksen kirkon ”perustuksena ovat apostolit ja profeetat ja – – kulmakivenä on itse Kristus Jeesus” (Ef. 2:20). Jeesus on kirkkonsa johdossa, ja Hän kutsuu apostoleja ja profeettoja avukseen kansansa ohjaamisessa ja opettamisessa. Tuo sama apostolien ja profeettojen organisaatio on Kristuksen kirkossa – Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkossa – tänä aikana.

Vuonna 1820 nuori mies nimeltä Joseph Smith polvistui rukoukseen kysyen Jumalalta, mihin kaikista kristillisistä kirkoista hänen pitäisi liittyä. Tämä rukous johti siihen, että Jumala alkoi palauttaa kadonneita totuuksia ja olla jälleen suoraan yhteydessä ihmisiin profeetan välityksellä. Jumala ja Jeesus Kristus kielsivät Josephia liittymästä mihinkään silloiseen kirkkoon. Sen sijaan Joseph kutsuttiin profeetaksi ja järjestämään Kristuksen palautettu kirkko, Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko.

Löydä siunauksia palvelemalla Jumalaa ja ihmisiä

Jumala haluaa antaa sinulle siunauksia, kuten onnellisuuden siunauksen. Voit löytää onnellisuutta yksinkertaisesti siitä, että olet muiden uskovien kanssa ja palvelet Jumalaa ja ihmisiä heidän kanssaan.

Toinen siunaus, joka koituu siitä, että käy kirkossa säännöllisesti, on sakramenttiin (eli ehtoolliseen) osallistuminen. Ennen kuolemaansa Jeesus otti leipää ja viiniä, siunasi ne ja antoi niitä opetuslapsilleen. Hän sanoi heille, että se kuvasi hänen ruumistaan ja vertaan ja että heidän tulee nauttia leipää ja viiniä usein Hänen muistokseen (ks. Luuk. 22:19–20 ja 3. Nefi 19:1–11).

Kiinnitä tarkoin huomiota siihen, miltä sinusta tuntuu kirkossa. Jumala antaa sinun tietää Pyhän Hengen kautta, oletko oikeassa paikassa. Henki auttaa sinua tuntemaan rakkautta, iloa, rauhaa, kärsivällisyyttä, ystävällisyyttä, hyvyyttä ja uskollisuutta (ks. Gal. 5:22).

Etsi sinua lähellä oleva kirkko

Jeesuksen Kristuksen kirkko on koko maailmaa varten. Se tarkoittaa, että löydät luultavasti Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon seurakunnan läheltä kotiasi.

Tule osallistumaan kirkon jumalanpalvelukseen. Kaikki vierailijat ovat tervetulleita.
Etsi sinua lähellä oleva kirkko