Evankeliumin periaatteet

Evankeliumin ydinperiaatteita ovat usko, parannus, kaste ja Pyhän Hengen lahjan saaminen.

Usko

Usko on evankeliumin ensimmäinen periaate. Kun uskot Jeesukseen Kristukseen, uskot johonkin, mitä et näe mutta minkä tiedät olevan olemassa. Kun käännyt Jumalan puoleen uskossa, sinua siunataan ja uskosi kasvaa.

Opi lisää uskosta Mormonin kirjan avulla
Pyydä oma Mormonin kirja

Parannus

Raamattu opettaa meille, että Jumala on rakastava ja että Hän antaa lapsilleen anteeksi niin usein kuin he pyytävät anteeksi. Kun teemme parannuksen ja muutumme, Jumala antaa meille anteeksi meidän virheemme. Meidän täytyy vuorostaan noudattaa Jeesuksen esimerkkiä ja antaa anteeksi muille.

Parannus on paljon enemmän kuin sitä, että tunnistaa väärinteon tai sanoo olevansa pahoillaan. Se on mielen ja sydämen muutos, johon sisältyy kääntyminen pois synnistä ja kääntyminen Jumalan puoleen pyytämään apua ja anteeksiantoa. Kun me teemme parannuksen, me koemme kestävää onnea.

Kaste

Kaste on liitto eli lupaus, jonka teet Jumalan kanssa. Kun sinut kastetaan, lupaat palvella Häntä ja seurata Jeesusta Kristusta. On tärkeää, että sinut kastetaan upottamalla ja että sen tekee sellainen henkilö, jolla on asianmukainen valtuus Jumalalta.

Kasteeseen kuuluvat lupaukset

SINÄ LUPAAT palvella muita

”– – [kantaa] toistenne kuormia, jotta ne olisivat keveitä” (Moosia 18:8).

SINÄ LUPAAT osoittaa rakkautta ja myötätuntoa

”– – [surra] surevien kanssa, niin, ja [lohduttaa] niitä, jotka ovat lohdutuksen tarpeessa” (Moosia 18:9).

JUMALA LUPAA antaa sinulle Pyhän Hengen

”– – jotta hän vuodattaisi Henkeään runsaammin teidän päällenne” (Moosia 18:10).

SINÄ LUPAAT olla hyvä esimerkki

”– – [olla] Jumalan [todistajana] kaikkina aikoina ja kaikessa ja kaikkialla, missä [lienetkin]” (Moosia 18:9).

SINÄ LUPAAT pitää Jumalan käskyt

”– – [palvella] häntä ja [pitää] hänen käskynsä” (Moosia 18:10).

JUMALA LUPAA antaa sinulle iankaikkisen elämän

”– – jotta Jumala lunastaisi teidät ja teidät luettaisiin ensimmäiseen ylösnousemukseen kuuluvien joukkoon, jotta saisitte iankaikkisen elämän” (Moosia 18:9).

Kasteet Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkossa suoritetaan upottamalla, mikä tarkoittaa sitä, että ihminen upotetaan kokonaan veden alle ja nostetaan sitten ylös vedestä. Raamattu kertoo meille, että ”kun Jeesus oli kastettu, hän nousi heti vedestä” (Matt. 3:16). Upotuskaste on kaunis vertauskuva paitsi syntien pesemisestä pois myös kuolemasta, hautaamisesta ja ylösnousemuksesta. Kaste merkitsee vanhan elämäntapasi päättymistä ja syntymistä kristillisiin arvoihin sitoutuneeseen elämään (ks. Room. 6:3–6).

Ota selville, kuinka sinut voidaan kastaa
Tapaa lähetyssaarnaajat

Pyhän Hengen lahja

Pyhän Hengen lahja annetaan sinulle, kun sinut on kastettu, jotta voit saada Jumalalta apua, opastusta ja lohtua läpi elämäsi. Saat Pyhän Hengen lahjan kätten päällepanemisella sellaiselta henkilöltä, jolla on pappeuden valtuus.

Yleisiä kysymyksiä

Ihmisillä on paljon kysymyksiä ”mormoneista” tai kunnioittavammin Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsenistä. Napsauta tästä, niin näet koko luettelon.