Evankeliumin periaatteet

Evankeliumin ydinperiaatteita ovat usko, parannus, kaste ja Pyhän Hengen lahjan saaminen.

Usko

Usko on evankeliumin ensimmäinen periaate. Kun uskot Jeesukseen Kristukseen, uskot johonkin, mitä et näe mutta minkä tiedät olevan olemassa. Kun käännyt Jumalan puoleen uskossa, sinua siunataan ja uskosi kasvaa.

Opi lisää uskosta Mormonin kirjan avulla

Parannus

Raamattu opettaa meille, että Jumala on rakastava ja että Hän antaa lapsilleen anteeksi niin usein kuin he pyytävät anteeksi. Kun teemme parannuksen ja muutumme, Jumala antaa meille anteeksi meidän virheemme. Meidän täytyy vuorostaan noudattaa Jeesuksen esimerkkiä ja antaa anteeksi muille.

Parannus on paljon enemmän kuin sitä, että tunnistaa väärinteon tai sanoo olevansa pahoillaan. Se on mielen ja sydämen muutos, johon sisältyy kääntyminen pois synnistä ja kääntyminen Jumalan puoleen pyytämään apua ja anteeksiantoa. Kun me teemme parannuksen, me koemme kestävää onnea.

Kaste

Kaste on liitto eli lupaus, jonka teet Jumalan kanssa. Kun sinut kastetaan, lupaat palvella Häntä ja seurata Jeesusta Kristusta. On tärkeää, että sinut kastetaan upottamalla ja että sen tekee sellainen henkilö, jolla on asianmukainen valtuus Jumalalta.

Kasteeseen kuuluvat lupaukset

SINÄ LUPAAT palvella muita

”– – [kantaa] toistenne kuormia, jotta ne olisivat keveitä” (Moosia 18:8).

SINÄ LUPAAT osoittaa rakkautta ja myötätuntoa

”– – [surra] surevien kanssa, niin, ja [lohduttaa] niitä, jotka ovat lohdutuksen tarpeessa” (Moosia 18:9).

JUMALA LUPAA antaa sinulle Pyhän Hengen

”– – jotta hän vuodattaisi Henkeään runsaammin teidän päällenne” (Moosia 18:10).

SINÄ LUPAAT olla hyvä esimerkki

”– – [olla] Jumalan [todistajana] kaikkina aikoina ja kaikessa ja kaikkialla, missä [lienetkin]” (Moosia 18:9).

SINÄ LUPAAT pitää Jumalan käskyt

”– – [palvella] häntä ja [pitää] hänen käskynsä” (Moosia 18:10).

Aloita alusta
JUMALA LUPAA antaa sinulle iankaikkisen elämän

”– – jotta Jumala lunastaisi teidät ja teidät luettaisiin ensimmäiseen ylösnousemukseen kuuluvien joukkoon, jotta saisitte iankaikkisen elämän” (Moosia 18:9).

Kasteet Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkossa suoritetaan upottamalla, mikä tarkoittaa sitä, että ihminen upotetaan kokonaan veden alle ja nostetaan sitten ylös vedestä. Raamattu kertoo meille, että ”kun Jeesus oli kastettu, hän nousi heti vedestä” (Matt. 3:16). Upotuskaste on kaunis vertauskuva paitsi syntien pesemisestä pois myös kuolemasta, hautaamisesta ja ylösnousemuksesta. Kaste merkitsee vanhan elämäntapasi päättymistä ja syntymistä kristillisiin arvoihin sitoutuneeseen elämään (ks. Room. 6:3–6).

Ota selville, kuinka sinut voidaan kastaa

Pyhän Hengen lahja

Pyhän Hengen lahja annetaan sinulle, kun sinut on kastettu, jotta voit saada Jumalalta apua, opastusta ja lohtua läpi elämäsi. Saat Pyhän Hengen lahjan kätten päällepanemisella sellaiselta henkilöltä, jolla on pappeuden valtuus.

Yleisiä kysymyksiä

Ihmisillä on paljon kysymyksiä ”mormoneista” tai kunnioittavammin Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsenistä. Napsauta tästä, niin näet koko luettelon.

Jumala on varannut jokaiselle keinon vastaanottaa kaikki Hänen siunauksensa – jopa kuoleman jälkeen. Kasteita ja muita välttämättömiä toimituksia voidaan suorittaa niiden puolesta, jotka ovat kuolleet saamatta tuota mahdollisuutta. Apostoli Paavali puhui Raamatussa (ks. 1. Kor. 15:29) kasteesta kuolleiden puolesta, ja Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsenet jatkavat tuota samaa käytäntöä temppeleissä tänä aikana.

Näin se toimii: Myöhempien aikojen pyhät tutkivat sukuaan löytääkseen niiden ihmisten nimiä, jotka ovat kuolleet saamatta kastetta. Sitten jäsenet kastetaan noiden esivanhempien puolesta temppelissä. Tämä muille tehty palvelus tarjotaan rakkaudella – ja koska elämä jatkuu kuoleman jälkeen, niin ne, jotka ovat kuolleet, saavat tietää toimituksista ja voivat valita, ottavatko he ne vastaan vai eivät.

Kyllä. Jeesus teki Johanneksen evankeliumin luvussa 3 selväksi, että syntyminen vedestä ja Hengestä ovat välttämättömiä, jotta pääsee taivaan valtakuntaan.

Myöhempien aikojen pyhät uskovat, että ihmisten pitää pystyä erottamaan oikea väärästä, kun heidät kastetaan. Siitä syystä kirkossa ei kasteta vauvoja. Sen sijaan lapset voidaan kastaa, kun he ovat täyttäneet kahdeksan vuotta.

Jos kaste on suoritettu ilman asianmukaista valtuutta tai tavalla, joka ei ole yhdenmukainen sen kanssa, miten Vapahtaja kastettiin, se täytyy suorittaa uudelleen. Kaste Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkkoon on jäsenyyden edellytys.

Kun henkilö on kastettu, niin ne, joilla on asianmukainen pappeuden valtuus, asettavat kätensä kastetun henkilön pään päälle ”konfirmoidakseen” hänet kirkon jäseneksi ja antaakseen hänelle Pyhän Hengen lahjan.