Vahvan perheen kasvattaminen

Jumala loi perheet, jotta voimme kokea onnea, oppia rakastavassa ilmapiirissä ja valmistautua iankaikkiseen elämään.

Viisi tapaa pitää perheesi keskittyneenä Jumalaan

Perheen kasvattaminen on äärettömän palkitsevaa, mutta se voi olla vaikeaa, etenkin nykyajan maailmassa. Lapsesi tulevat tekemään haasteellisempia päätöksiä kuin sinä teit ollessasi nuori. Tässä on viisi tapaa, joilla voit vahvistaa ja suojella perhettäsi maailman huonoja vaikutteita vastaan.

1. Opeta hyviä arvoja

Kohdassa Sananl. 22:6 sanotaan: ”Ohjaa lapsi heti oikealle tielle, niin hän vanhanakaan ei siltä poikkea.” Sinun vastuusi vanhempana on opettaa lapsillesi hyviä arvoja ja periaatteita. Opeta heille Jumalasta ja siitä, kuinka paljon Hän rakastaa heitä. Opeta heitä olemaan rehellisiä. Opeta heille kultainen sääntö: kohtele muita siten kuin he itse haluavat tulla kohdelluiksi.

Selkeästi määritellyt arvot ohjaavat osaltaan henkilön valintoja. Kun lapsesi tulevat vanhemmiksi, he kohtaavat kovia haasteita. Opeta heitä pitämään kiinni niistä Jumalan antamista tasovaatimuksista, jotka koskevat seksiä, huumeita, raha-asioita, koulutusta ja muita asioita. Et pysty käymään läpi kaikkia tilanteita, joita he saattavat kohdata. Se, mitä voit tehdä, on opettaa heille, mikä on oikein ja väärin, ja selittää, että jokaisella valinnalla, oli se hyvä tai paha, on seurauksensa. Kuuntele tarkoin koko lastesi elämän ajan, kun heillä on kysymyksiä, ja varmista, että he tietävät, että tulet aina rakastamaan heitä, tapahtui mitä tahansa.

2. Rukoilkaa yhdessä perheenä

Kuten sanonta kuuluu: ”Perhe, joka rukoilee yhdessä, pysyy yhdessä.” Jumala siunaa perheitä, jotka rukoilevat yhdessä, lisääntyneellä rauhalla, rakkaudella ja sopusoinnulla kotona. Perherukous on myös suurenmoinen tapa auttaa nuorempia lapsia omaksumaan tapa rukoilla itsekseen. Yhteisen perherukouksen järjestäminen voi olla vaikeaa kiireisten aikataulujen vuoksi, mutta se kannattaa. Pyri valitsemaan ajankohta, jolloin olette yleensä yhdessä, kuten ruoka-aika tai aika juuri ennen nukkumaanmenoa.

Opetelkaa rukoilemaan perheenä
Tapaa lähetyssaarnaajat

3. Lukekaa Jumalan sanaa

Kun luette pyhiä kirjoituksia perheenä, kutsutte Pyhän Hengen kotiinne. Pyhän Raamatun ja Mormonin kirjan kertomukset opettavat arvokkaita opetuksia uskosta ja haasteiden voittamisesta. Vaikka kertomukset tapahtuivat kauan sitten, ne ovat yhä merkityksellisiä tänä aikana. Auta lapsiasi ymmärtämään, että he voivat saada rohkeutta, innoitusta ja johdatusta pyhistä kirjoituksista.

Vanhin L. Tom Perry, nykyajan apostoli, on sanonut: ”Lupaan teille, että päivittäinen perherukous ja pyhien kirjoitusten tutkiminen vahvistaa kotinne seinien sisäpuolella turvallisuutta ja yhteenkuuluvuutta, joka rikastuttaa elämäänne ja valmistaa perhettänne kohtaamaan nykyajan ja tulevien iankaikkisuuksien haasteet” (”Takaisin evankeliumin perusasioihin”, Liahona, heinäkuu 1993, s. 90).

Jumala siunaa perhettänne, kun luette pyhiä kirjoituksia yhdessä.

4. Käykää yhdessä kirkossa

Perheet hyötyvät sekä kirkon hengellisestä että sosiaalisesta puolesta. Kirkossa lapsesi saavat tietää Jeesuksen opetuksista ja siitä, kuinka he voivat soveltaa niitä elämäänsä. He voivat myös saada ystäviä, joilla on samanlaiset uskonkäsitykset ja joilla voi olla hyvä vaikutus, kun he kohtaavat vaikeita päätöksiä ja vertaispaineita. Kirkko vahvistaa osaltaan kotona opetettavia arvoja kuten rehellisyyttä ja ystävällisyyttä. Kirkossa käyminen vie aikaa, mutta Jumala siunaa meitä, kun osallistumme.

Tuo perheesi kirkkoon
Etsi sinua lähellä oleva kirkko

5. Viettäkää laatuaikaa yhdessä

Myöhempien aikojen pyhät varaavat yhden illan viikossa perheelleen. Olet saattanut kuulla heidän puhuvan siitä perheiltana. Näinä iltoina he viettävät aikaa yhdessä, oppivat evankeliumia ja pitävät hauskaa. Voit räätälöidä perheillan lastesi iän mukaan. Nuoremmat lapset saattavat nauttia laulamisesta, lyhyen, kohottavan videon katselemisesta tai Raamatun kertomusten näyttelemisestä. Vanhemmat lapset saattavat haluta virallisempaa oppiaihetta, jota seuraa jokin perheen toiminta kuten jalkapallo, elokuva tai karaoke.

Perhe – julistus maailmalle

Vuonna 1995 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko antoi virallisen lausunnon perheen tärkeydestä. Asiakirjassa esitetään isien ja äitien velvollisuudet, ja siinä käsitellään muita tärkeitä aiheita, kuten avioliitto, sukupuoli, vanhemmuus ja sukupuolielämä. Lue seuraavat kohokohdat:

Otteita asiakirjasta Perhe – julistus maailmalle

Avioliitto

”Avioliitto miehen ja naisen välillä on Jumalan säätämä.”

Iankaikkiset perheet

”Jumalallinen onnensuunnitelma tekee mahdolliseksi perhesuhteiden jatkumisen haudan tuolla puolen.”

Sukupuolinen kanssakäyminen

”Jumala on määrännyt, että pyhiä lisääntymisen voimia tulee käyttää ainoastaan miehen ja naisen kesken, jotka on laillisesti vihitty aviomieheksi ja vaimoksi.”

Vanhemmuus

”Vanhemmilla on pyhä velvollisuus kasvattaa lapsensa rakkaudessa ja vanhurskaudessa, huolehtia heidän fyysisistä ja hengellisistä tarpeistaan ja opettaa heitä rakastamaan ja palvelemaan toisiaan.”

Uskollisuus avioliitossa

”Lapsilla on oikeus syntyä avioliitossa ja saada kasvatuksensa sellaiselta isältä ja äidiltä, jotka pitävät avioliittolupaukset kunniassa olemalla täysin uskollisia.”

Avioliittoon liittyvät velvollisuudet

”Isillä ja äideillä on velvollisuus auttaa toisiaan tasavertaisina kumppaneina.”

Tilivelvollisuus Jumalalle

”Me varoitamme siitä, että ne, jotka rikkovat siveyden liittoja, jotka kohtelevat pahasti puolisoaan tai jälkeläisiään tai jotka jättävät perhevelvollisuudet täyttämättä, seisovat eräänä päivänä tilivelvollisina Jumalan edessä.”

Perheiden vahvistaminen

”Me vetoamme vastuuntuntoisiin kansalaisiin ja viranhaltijoihin kaikkialla sellaisten toimenpiteiden edistämiseksi, joiden tarkoituksena on ylläpitää ja vahvistaa perhettä yhteiskunnan perusyksikkönä.”

Yleisiä kysymyksiä

Ihmisillä on paljon kysymyksiä ”mormoneista” tai kunnioittavammin Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsenistä. Napsauta tästä, niin näet koko luettelon.