Jeesuksen Kristuksen rooli

Jeesus Kristus on maailman Vapahtaja. Kun tulemme Hänen luokseen, Hän pelastaa meidät, auttaa meitä tuntemaan rakkautensa ja tuo meille toivoa. Hänen tehtävänsä on pelastaa meidät ja olla meille esimerkki.

Miksi Kristuksen rooli on merkittävä?

Miljoonat ihmiset tietävät Jeesuksesta Kristuksesta. Riittääkö tieto siitä, kuka Jeesus on ja mikä on Hänen roolinsa taivaallisen Isämme suunnitelmassa? Tuo tieto on oikeastaan vasta alku.

Se, että ymmärtää Jeesuksen Kristuksen roolin Vapahtajana ja hyväksyy sen, on keskeistä jokaisessa kristillisessä uskonnossa. Ja tarvitaan enemmän kuin teoreettista uskoa siihen, että Hän eli ja toteutti suuria asioita. Tarvitaan luottamusta siihen, että Hän on todellakin noussut kuolleista ja että Hän kärsi paitsi kuoleman myös hengellistä tuskaa synneistämme.

Jeesus tunsi sen tuskan, syyllisyyden ja kärsimyksen, jota me koemme väärien valintojen seurauksena. Mikä tärkeämpää, Hän hyväksyi vastuun ja maksoi hinnan meidän tekemistämme rikkomuksista maan päällä – jos me vuorostamme teemme vilpittömän parannuksen ja otamme vastaan Hänen käskynsä ja hyväksymme Hänen jumalallisen roolinsa Lunastajana. Kun teemme niin, meidät vapautetaan synneistämme. Me voimme olla hengellisesti puhtaita ja kelvollisia pääsemään Jumalan luo.

Tämä on monimutkainen toimintaperiaate – sellainen, jota voi olla vaikea ymmärtää rajallisesta näkökulmastamme. Mutta se on mahdollista ymmärtää. Se suurenmoinen rauha, jota taivaallinen Isämme haluaa meidän kokevan, on myös tarjolla meille juuri nyt Jeesuksen Kristuksen antaman uhrin ansiosta.

Kuinka minä voin tulla lähemmäksi Kristusta?

Vaikka me emme voikaan tulla fyysisesti Kristuksen luokse, kuten ensimmäiset opetuslapset tekivät, me voimme tulla Hänen luokseen tutkimalla pyhiä kirjoituksia. Me voimme oppia tuntemaan Häntä lukemalla elävien profeettojen ja Hänen seuraajiensa todistuksia. Me voimme tuntea varmuutta Hänen olemassaolostaan Lohduttajan, Pyhän Hengen, avulla.

”Useimmat meistä eivät näe Jumalaa, kuten profeetat ovat nähneet, mutta Hengen hiljaiset vienot kuiskaukset – ajatukset ja tuntemukset, joita Pyhä Henki tuo mieleemme ja sydämeemme – antavat meille kiistattoman tiedon siitä, että Hän elää ja että Hän rakastaa meitä” (Robert D. Hales, ”Etsikää todistusta Jumalasta, meidän taivaallisesta Isästämme, ja Hänen Pojastaan Jeesuksesta Kristuksesta”, Liahona, marraskuu 2009, s. 32).

Jeesus Kristus tuntee meidät jokaisen henkilökohtaisesti. Jos me vain käännymme Hänen puoleensa, mekin voimme tuntea Hänet.