Mikä on elämäni tarkoitus?

Elämällä on tarkoitus ja merkitys. Jumala, rakastava Isämme, haluaa meidän kokevan onnea ja iloa. Hän laati suunnitelman, jonka mukaan voimme kasvaa, elää uskossa ja palata asumaan Hänen luokseen. Jumalan suunnitelma, jota usein nimitetään pelastussuunnitelmaksi, antaa merkitystä ja taustaa elämällemme täällä maan päällä vastaamalla näihin suuriin kysymyksiin: ”Mistä minä olen tullut?” ”Miksi olen täällä?” ja ”Mitä tapahtuu kuolemani jälkeen?”

Elämä on meille koetustila

Jumala lähetti meidät maan päälle oppimaan ja kasvamaan sekä miellyttävien että tuskallisten kokemusten myötä. Hän antaa meidän valita hyvän ja pahan välillä ja antaa meidän päättää, palvelemmeko me muita vai keskitymmekö vain itseemme. Haasteena on uskoa Hänen suunnitelmaansa, vaikka meillä ei olekaan kaikkia vastauksia. Koska me kaikki teemme virheitä, Jumala lähetti Poikansa Jeesuksen Kristuksen, jotta me voimme tulla puhtaiksi ja saada anteeksi. Kun otamme vastaan Jeesuksen ja noudatamme Hänen esimerkkiään, meistä tulee vähemmän itsekkäitä ja me voimme nauttia suuremmasta rakkaudesta, rauhasta ja ilosta.

Opi Jumalan pelastussuunnitelmasta

Mistä olen tullut?

Ennen syntymääsi sinä elit taivaallisen Isäsi luona. Hän tunsi sinut, rakasti sinua ja opetti sinulle valintoja, jotka johtaisivat kestävään onneen. Tätä vaihetta nimitetään kuolevaisuutta edeltäväksi olemassaoloksi.

Jumala esitti meille suunnitelmansa

Jumala halusi meidän tulevan maan päälle saamaan fyysisen ruumiin. Täällä me kohtaamme haasteita ja tilanteita, jotka auttavat meitä oppimaan ja kasvamaan, jotta meistä voi tulla enemmän Hänen kaltaisiaan.

Jeesus valittiin meidän Vapahtajaksemme

Jumala tiesi, että me teemme virheitä, joten Hän valitsi Jeesuksen Kristuksen tulemaan maan päälle ja kärsimään syntiemme tähden. Jeesuksen uhrin ansiosta me voimme saada anteeksi ja puhdistua synneistämme, jotta voimme jonakin päivänä elää jälleen Jumalan luona.

Mikä on elämäni tarkoitus?

Me emme muista elämäämme Jumalan luona ennen tuloamme maan päälle. Sen seurauksena meidän täytyy oppia uskomaan ja valitsemaan oikean ja väärän välillä. Elämä ei ole helppoa, mutta vaikeat ajat auttavat meitä arvostamaan onnea ja rauhaa.

Jeesuksen uhri

Jeesus kärsi ja kuoli meidän syntiemme vuoksi. Hänen uhrinsa ei kuitenkaan poista meiltä vastuutamme. Meidän täytyy tehdä valinta ottaa Jeesus vastaan tekemällä parannusta, kun teemme virheitä, ottamalla kaste ja pitämällä Hänen käskynsä.

Minne me menemme kuoltuamme?

Kun me kuolemme, henkemme ja ruumiimme joutuvat erilleen. Henkemme menee henkimaailmaan. Se on levon ja onnen paikka niille, jotka ovat tehneet hyviä valintoja, ja helvetti niille, jotka ovat tehneet huonoja valintoja.

Henkimaailma

Henkimaailma ei ole lopullinen määränpää tai tuomio. Itse asiassa, koska Jumala on niin rakastava ja oikeudenmukainen, niin ne helvetissä olevat ihmiset, jotka eivät koskaan tienneet Jeesuksesta elämässään, saavat opetusta Hänen evankeliumistaan ja tilaisuuden ottaa Hänet vastaan.

Me kaikki elämme jälleen

Jeesus voitti kuoleman, jotta me kaikki voimme elää jälleen. Tuota tapahtumaa nimitetään ylösnousemukseksi. Kun me nousemme kuolleista, henkemme ja ruumiimme yhdistyvät jälleen. Ruumiimme on täydellinen eikä enää koskaan kuole.

Viimeinen tuomio

Jeesus tuomitsee meidät tekojemme ja sydämemme halujen mukaan. Hän on niin armollinen kuin voi. Koska tekomme ja toiveemme ovat erilaiset, taivaassa on erilaisia valtakuntia eli kirkkauden asteita.

Selestinen valtakunta

Taivaallinen Isämme ja Jeesus asuvat selestisessä valtakunnassa. Jos olet elänyt Jeesuksen opetusten mukaan ja Hänen uhrinsa on puhdistanut sinut synnistä, sinä pääset sinne. Elät Jumalan luona ja koet kestävää iloa.

Terrestrinen valtakunta

Ihmiset, jotka kieltäytyvät ottamasta vastaan Jeesuksen Kristuksen evankeliumia mutta elävät muutoin kunniallisesti, saavat paikan terrestrisessä valtakunnassa.

Telestinen valtakunta

Ne, jotka elävät edelleen synneissään eivätkä tee parannusta, saavat paikan telestisessä valtakunnassa.

Selvitä Jumalan tarkoitus sinua varten
Maksutonta Raamatun opiskelua

Jeesus on tie kestävään onneen ja pelastukseen

Raamattu opettaa: ”Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän” (Joh. 3:16). Jumala lähetti Jeesuksen pelastamaan meidät synneistämme. Jeesuksen opetukset ohjaavat elämäämme ja johtavat meidät kestävään onneen. Hänen uhrinsa ansiosta me voimme löytää merkitystä elämään ja kasvaa täysien mahdollisuuksiemme vertaiseksi. Sinä voit aloittaa tuolla polulla tänään.

Mormonin kirja opettaa, mikä on elämän tarkoitus

Raamatun tavoin Mormonin kirja sisältää Jumalan ohjeita lapsilleen. Jumala haluaa meidän onnistuvan elämässä ja löytävän onnen. Ihmiset Mormonin kirjassa kokivat monia haasteita, ja heidän täytyi voittaa ne uskon avulla. Heidän kokemuksistaan ja opetuksistaan voimme oppia lisää elämämme tarkoituksesta.

Opi lisää elämän tarkoituksesta pyhien kirjoitusten avulla
Tapaa lähetyssaarnaajat

Katso lisää kertomuksia