Mitä tapahtuu kuolemamme jälkeen?

Monet meistä miettivät, mitä tapahtuu kuolemamme jälkeen. Jotkut uskovat, että me lakkaamme olemasta, kun taas toiset uskovat taivaaseen ja helvettiin. Me elimme ennen kuin tulimme maan päälle, ja me jatkamme elämäämme kuolemamme jälkeen. Tiedämme tämän, koska Jumala on esittänyt pyhissä kirjoituksissa koko suunnitelmansa meitä varten. Tämän suunnitelman tunteminen voi tuoda kuoleman kohdatessa lohtua ja rauhaa. Vaikka me suremme menettämiämme rakkaita, toivo elää – kuolema ei ole loppu.

Mitä tapahtuu, kun me kuolemme?

Kun me kuolemme, henkemme ja ruumiimme joutuvat erilleen. Vaikka ruumiimme kuolee, niin henkemme – joka on sen ydin, keitä me olemme – elää edelleen. Henkemme menee henkimaailmaan, joka on jaettu henkiparatiisiin ja henkivankilaan. Niille hengille, jotka ovat eläneet hyvää elämää, paratiisi on levon paikka vailla maallisia huolia ja murheita.

Opi Jumalan pelastussuunnitelmasta

Mistä olen tullut?

Ennen syntymääsi sinä elit taivaallisen Isäsi luona. Hän tunsi sinut, rakasti sinua ja opetti sinulle valintoja, jotka johtaisivat kestävään onneen. Tätä vaihetta nimitetään kuolevaisuutta edeltäväksi olemassaoloksi.

Jumala esitti meille suunnitelmansa

Jumala halusi meidän tulevan maan päälle saamaan fyysisen ruumiin. Täällä me kohtaamme haasteita ja tilanteita, jotka auttavat meitä oppimaan ja kasvamaan, jotta meistä voi tulla enemmän Hänen kaltaisiaan.

Jeesus valittiin meidän Vapahtajaksemme

Jumala tiesi, että me teemme virheitä, joten Hän valitsi Jeesuksen Kristuksen tulemaan maan päälle ja kärsimään syntiemme tähden. Jeesuksen uhrin ansiosta me voimme saada anteeksi ja puhdistua synneistämme, jotta voimme jonakin päivänä elää jälleen Jumalan luona.

Mikä on elämäni tarkoitus?

Me emme muista elämäämme Jumalan luona ennen tuloamme maan päälle. Sen seurauksena meidän täytyy oppia uskomaan ja valitsemaan oikean ja väärän välillä. Elämä ei ole helppoa, mutta vaikeat ajat auttavat meitä arvostamaan onnea ja rauhaa.

Jeesuksen uhri

Jeesus kärsi ja kuoli meidän syntiemme vuoksi. Hänen uhrinsa ei kuitenkaan poista meiltä vastuutamme. Meidän täytyy tehdä valinta ottaa Jeesus vastaan tekemällä parannusta, kun teemme virheitä, ottamalla kaste ja pitämällä Hänen käskynsä.

Minne me menemme kuoltuamme?

Kun me kuolemme, henkemme ja ruumiimme joutuvat erilleen. Henkemme menee henkimaailmaan. Se on levon ja onnen paikka niille, jotka ovat tehneet hyviä valintoja, ja helvetti niille, jotka ovat tehneet huonoja valintoja.

Henkimaailma

Henkimaailma ei ole lopullinen määränpää tai tuomio. Itse asiassa, koska Jumala on niin rakastava ja oikeudenmukainen, niin ne helvetissä olevat ihmiset, jotka eivät koskaan tienneet Jeesuksesta elämässään, saavat opetusta Hänen evankeliumistaan ja tilaisuuden ottaa Hänet vastaan.

Me kaikki elämme jälleen

Jeesus voitti kuoleman, jotta me kaikki voimme elää jälleen. Tuota tapahtumaa nimitetään ylösnousemukseksi. Kun me nousemme kuolleista, henkemme ja ruumiimme yhdistyvät jälleen. Ruumiimme on täydellinen eikä enää koskaan kuole.

Viimeinen tuomio

Jeesus tuomitsee meidät tekojemme ja sydämemme halujen mukaan. Hän on niin armollinen kuin voi. Koska tekomme ja toiveemme ovat erilaiset, taivaassa on erilaisia valtakuntia eli kirkkauden asteita.

Selestinen valtakunta

Taivaallinen Isämme ja Jeesus asuvat selestisessä valtakunnassa. Jos olet elänyt Jeesuksen opetusten mukaan ja Hänen uhrinsa on puhdistanut sinut synnistä, sinä pääset sinne. Elät Jumalan luona ja koet kestävää iloa.

Terrestrinen valtakunta

Ihmiset, jotka kieltäytyvät ottamasta vastaan Jeesuksen Kristuksen evankeliumia mutta elävät muutoin kunniallisesti, saavat paikan terrestrisessä valtakunnassa.

Telestinen valtakunta

Ne, jotka elävät edelleen synneissään eivätkä tee parannusta, saavat paikan telestisessä valtakunnassa.

Vanhurskaiden levätessä ne, jotka eivät olleet vanhurskaita eläessään, elävät henkivankilassa (jota usein nimitetään ”helvetiksi”). Henkivankila ei ole viimeinen tuomio eikä iankaikkinen rangaistus. Koska Jumala on rakastava ja oikeudenmukainen, vankilassa oleville opetetaan Jeesuksen Kristuksen evankeliumia ja he saavat tilaisuuden ottaa vastaan Vapahtajan, mikä voi ”tehdä heistä vapaita” (ks. Joh. 8:32).

Henkimaailma on odotusaika, kunnes saamme ylösnousemuksen lahjan, jolloin henkemme yhdistyy ruumiiseemme. Tuleva ylösnoussut ruumiimme ei voi kuolla, ja siitä tulee täydellinen – vapaa kivuista, sairauksista ja puutteista. Jokainen nousee kuolleista Jeesuksen Kristuksen rajattoman rakkauden ansiosta.

Opi lisää siitä, mitä tapahtuu kuolemamme jälkeen
Tapaa lähetyssaarnaajat

Mitä tapahtuu ylösnousemuksen jälkeen?

Ylösnousemuksen aikaan Vapahtajamme Jeesus tuomitsee jokaisen meistä yksilöllisesti. Tämä viimeinen tuomio perustuu haluihimme, tekoihimme ja valintoihimme.

Vain Jumala ja Jeesus tuntevat sydämemme ja elämäntilanteemme täydellisesti, joten vain He voivat tuomita meidät täydellisesti. Tässä tuomiossa on kyse armosta, parantamisesta ja rakkaudesta (ks. Ilm. 21:4).

Koska eri ihmisten teot ja halut eroavat toisistaan, taivaassa on eri valtakuntia eli kirkkauden asteita. Korkein valtakunta, jossa Jumala elää, on nimeltään selestinen valtakunta, ja sen jälkeen ovat terrestrinen ja telestinen valtakunta. Raamattu vertaa iankaikkista palkintoamme yhdessä näistä kolmesta valtakunnasta auringon, kuun ja tähtien kirkkauteen. Mutta jokainen niistä ylittää kaiken sellaisen onnen, jota voimme mitenkään kokea täällä maan päällä.

Jumalan suurin päämäärä on auttaa kaikkia lapsiaan niin että nämä voivat palata elämään Hänen kanssaan selestisessä valtakunnassa. Silti juuri valintamme täällä ja nyt muovaavat sitä, missä vietämme iankaikkisuuden. Meidän täytyy uskoa Jeesukseen Kristukseen, tehdä parannus synneistämme, ottaa kaste Hänen nimeensä ja vastaanottaa Pyhän Hengen lahja. Meidän pitää myös noudattaa käskyjä koko loppuelämämme ajan – ja tehdä parannusta, kun sorrumme.

Ketkä menevät selestiseen valtakuntaan?

Taivaallinen Isämme ja Jeesus Kristus asuvat selestisessä valtakunnassa. Jos elät Jeesuksen Kristuksen evankeliumin mukaan ja Hänen suuri uhrinsa (sovitus) on puhdistanut sinut, sinä elät Jumalan luona ja tunnet täydellistä iloa (ks. OL 76:50–70).

Ketkä menevät terrestriseen valtakuntaan?

Ihmiset, jotka kieltäytyvät ottamasta vastaan Jeesuksen Kristuksen evankeliumia mutta jotka elävät kunniallisesti, saavat paikan terrestrisessä valtakunnassa (ks. OL 76:71–80).

Ketkä menevät telestiseen valtakuntaan?

Ne, jotka jatkavat synneissään eivätkä tee parannusta, saavat paikan telestisessä valtakunnassa (ks. OL 76:81–86, 98–107).

Pelastus on mahdollinen Jeesuksen Kristuksen ansiosta

Ylösnousemus sen enempää kuin pelastus synneistämmekään eivät olisi mahdollisia ilman Jeesusta Kristusta. Hän kärsi syntiemme vuoksi niin että kun rukoilemme anteeksiantoa ja pyrimme muuttumaan, me voimme tulla puhtaiksi. Hän myös kuoli ristillä ja nousi kuolleista. Jeesuksen voima kuoleman yli tarkoittaa, että kaikki nousevat kuolleista, uskoivatpa he Häneen tai eivät. Jeesuksen ansiosta kuolema ei ole loppu.

Hänen ansiostaan

2:44

”Se oli ennenkuulumatonta, mahdotonta, käsittämätöntä, tavatonta; yksi ainoa teko, joka muutti historian.”

Mormonin kirja antaa lisää näkemystä ja opettaa Jeesuksen Kristuksen roolia taivaallisen Isän suunnitelmassa meitä varten. Lukemalla Mormonin kirjaa ja rukoilemalla Jumalaa sinä voit tietää, onko Jumalan suunnitelma todellinen.

Tilaa maksuton Mormonin kirja
Pyydä nyt