Mistä me olemme tulleet?

Tieto siitä, mistä olet tullut, auttaa sinua ymmärtämään tarkoitustasi täällä. Lyhyesti sanottuna henkesi eli taivaassa ennen kuin synnyit.

Me elimme kerran Jumalan luona

Ennen kuin maailma luotiin, me kaikki elimme Jumalan, taivaallisen Isämme luona. Hän halusi, että me oppisimme kokemuksistamme täällä maan päällä, jotta se auttaisi meitä tulemaan enemmän Hänen kaltaisikseen. Paljolti samalla tavoin kuin lapset lähtevät kotoa opiskelemaan, meidän piti lähteä taivaallisesta kodistamme, jotta kehittyisimme, oppisimme virheistämme, kokisimme iloa ja kasvattaisimme uskoa. Edistyäksemme me tarvitsimme ympäristön, joka koettelisi meitä ja haastaisi meitä. Siksi Jumala loi tämän maailman ja opetti meille suunnitelmansa meidän onneksemme. Me kaikki olemme täällä, koska me luotimme Hänen suunnitelmaansa. Se mahdollistaa meidän paluumme elämään jälleen Hänen luonaan.

Opi Jumalan pelastussuunnitelmasta

Mistä olen tullut?

Ennen syntymääsi sinä elit taivaallisen Isäsi luona. Hän tunsi sinut, rakasti sinua ja opetti sinulle valintoja, jotka johtaisivat kestävään onneen. Tätä vaihetta nimitetään kuolevaisuutta edeltäväksi olemassaoloksi.

Jumala esitti meille suunnitelmansa

Jumala halusi meidän tulevan maan päälle saamaan fyysisen ruumiin. Täällä me kohtaamme haasteita ja tilanteita, jotka auttavat meitä oppimaan ja kasvamaan, jotta meistä voi tulla enemmän Hänen kaltaisiaan.

Jeesus valittiin meidän Vapahtajaksemme

Jumala tiesi, että me teemme virheitä, joten Hän valitsi Jeesuksen Kristuksen tulemaan maan päälle ja kärsimään syntiemme tähden. Jeesuksen uhrin ansiosta me voimme saada anteeksi ja puhdistua synneistämme, jotta voimme jonakin päivänä elää jälleen Jumalan luona.

Mikä on elämäni tarkoitus?

Me emme muista elämäämme Jumalan luona ennen tuloamme maan päälle. Sen seurauksena meidän täytyy oppia uskomaan ja valitsemaan oikean ja väärän välillä. Elämä ei ole helppoa, mutta vaikeat ajat auttavat meitä arvostamaan onnea ja rauhaa.

Jeesuksen uhri

Jeesus kärsi ja kuoli meidän syntiemme vuoksi. Hänen uhrinsa ei kuitenkaan poista meiltä vastuutamme. Meidän täytyy tehdä valinta ottaa Jeesus vastaan tekemällä parannusta, kun teemme virheitä, ottamalla kaste ja pitämällä Hänen käskynsä.

Minne me menemme kuoltuamme?

Kun me kuolemme, henkemme ja ruumiimme joutuvat erilleen. Henkemme menee henkimaailmaan. Se on levon ja onnen paikka niille, jotka ovat tehneet hyviä valintoja, ja helvetti niille, jotka ovat tehneet huonoja valintoja.

Henkimaailma

Henkimaailma ei ole lopullinen määränpää tai tuomio. Itse asiassa, koska Jumala on niin rakastava ja oikeudenmukainen, niin ne helvetissä olevat ihmiset, jotka eivät koskaan tienneet Jeesuksesta elämässään, saavat opetusta Hänen evankeliumistaan ja tilaisuuden ottaa Hänet vastaan.

Me kaikki elämme jälleen

Jeesus voitti kuoleman, jotta me kaikki voimme elää jälleen. Tuota tapahtumaa nimitetään ylösnousemukseksi. Kun me nousemme kuolleista, henkemme ja ruumiimme yhdistyvät jälleen. Ruumiimme on täydellinen eikä enää koskaan kuole.

Viimeinen tuomio

Jeesus tuomitsee meidät tekojemme ja sydämemme halujen mukaan. Hän on niin armollinen kuin voi. Koska tekomme ja toiveemme ovat erilaiset, taivaassa on erilaisia valtakuntia eli kirkkauden asteita.

Selestinen valtakunta

Taivaallinen Isämme ja Jeesus asuvat selestisessä valtakunnassa. Jos olet elänyt Jeesuksen opetusten mukaan ja Hänen uhrinsa on puhdistanut sinut synnistä, sinä pääset sinne. Elät Jumalan luona ja koet kestävää iloa.

Terrestrinen valtakunta

Ihmiset, jotka kieltäytyvät ottamasta vastaan Jeesuksen Kristuksen evankeliumia mutta elävät muutoin kunniallisesti, saavat paikan terrestrisessä valtakunnassa.

Telestinen valtakunta

Ne, jotka elävät edelleen synneissään eivätkä tee parannusta, saavat paikan telestisessä valtakunnassa.

Maanpäällisen elämän tarkoitus

Osana Jumalan suunnitelmaa me saamme syntymässä fyysisen ruumiin. Me kohtaamme monia haasteita ja kiusauksia, mutta me koemme myös onnea ja rakkautta. Jotta oppisimme uskon avulla, Jumala sai aikaan sen, että unohdimme elämämme taivaassa. Hän myös antoi meille vapauden valita, jotta voisimme tehdä itse päätöksiä hyvän ja pahan välillä. Elämästä maan päällä tuli koetustila, jossa päätöksemme elää hyvää elämää ja seurata Jumalaa ratkaisisivat sen, olisimmeko valmiita palaamaan jonakin päivänä Hänen luokseen ja elämään jälleen Hänen luonaan.

Jumala antoi Poikansa Vapahtajaksemme

Taivaallinen Isä tiesi, että tämän elämän aikana kukaan meistä ei olisi täydellinen. Voittaaksemme syntimme ja virheemme Jumala antoi meille Vapahtajan. Hän lähetti rakkaan Poikansa Jeesuksen Kristuksen, jotta me voisimme saada anteeksiannon ja jotta Hän opettaisi meille, kuinka me voimme palata taivaallisen Isämme luo.

Lähetyssaarnaajat voivat selittää tarkemmin pelastussuunnitelmaa ja Jeesuksen Kristuksen roolia, ja he vastaavat mielellään kysymyksiin, joita sinulla mahdollisesti on. Tieto Jumalan suunnitelmasta voi muuttaa näkökulmaasi ja auttaa sinua elämään suurempaa toivoa, iloa ja elämän tarkoitusta tuntien.

Mistä olen tullut? Miksi olen täällä? Minne olen menossa?
Tapaa lähetyssaarnaajat

Sinä voit tietää Mormonin kirjan avulla, millainen Jumalan suunnitelma on

Sinä voit tietää itse, että Jumalan suunnitelma on todellinen. Voit myös tietää, kuinka Jeesuksen Kristuksen opetukset voivat auttaa sinua elämään suurempaa tarkoitusta, toivoa ja onnea tuntien jopa vaikeina tai epävarmoina aikoina. Näitä totuuksia opetetaan selkeästi Mormonin kirjassa. Voit saada tämän kirjan omaksesi maksutta.

Tilaa maksuton Mormonin kirja
Pyydä nyt