Jeesus Kristus Mormonin kirjassa

Jeesus eli elämänsä kuolevaisuudessa lähellä Jerusalemia opettaen evankeliumiaan juutalaisille. Jeesus opetti kuitenkin ihmisiä muuallakin: Amerikan mantereella. Tuo käynti muutti silloin heidän elämänsä. Tieto siitä voi olla yhtä merkityksellinen sinulle nykyään.

”Minulla on myös muita lampaita”

Jeesus vertasi toistuvasti itseään paimeneen. Hän puhui usein rakkaudestaan niitä kohtaan, jotka seuraavat Häntä ja joihin Hän viittasi lampainaan. Johanneksen evankeliumissa, luvussa 10, puhuessaan ihmisille muinaisessa Palestiinassa, Hän julisti: ”Minulla on myös muita lampaita, sellaisia, jotka eivät ole tästä tarhasta, ja niitäkin minun tulee paimentaa. Ne kuulevat minun ääneni, ja niin on oleva yksi lauma ja yksi paimen.”

Keitä olivat ne muut lampaat, joista Kristus puhui tuossa vertauksessa? Joidenkin näiden ”muiden lampaiden” historiasta kerrotaan Mormonin kirjassa.

Mormonin kirja ja Raamattu kertovat yhdessä Jeesuksesta

Mormonin kirja on pyhä kirja, jossa on Jumalan opetuksia muinaisella Amerikan mantereella eläneille ihmisille. Se toimii yhdessä Raamatun kanssa vahvistaen todistuksen Jeesuksesta Kristuksesta ja tuoden uusia näkemyksiä Hänen pyhään tehtäväänsä.

Raamattu kertoo Jeesuksen elämästä ja palvelutyöstä Pyhässä maassa aina Hänen syntymästään Hänen ylösnousemukseensa. Mutta Mormonin kirjassa kerrotaan Hänen käynnistään Amerikan mantereella sen jälkeen kun Hän oli kuollut ja noussut ylös. Hän opetti kansaa siellä, siunasi heitä, kutsui ihmisiä palvelemaan nimessään ja nousi sitten taivaaseen.

Yhdessä Raamattu ja Mormonin kirja kertovat täydemmän kertomuksen Jeesuksesta Kristuksesta kuin kumpikaan pystyisi kertomaan yksinään. Kun luemme molempia kirjoja, voimme saada paremman ymmärryksen Kristuksen opetuksista ja Jumalan suunnitelmasta elämäämme varten.

Mitä Mormonin kirja merkitsee sinulle

Jeesuksen ilmestyminen Mormonin kirjassa oli tärkeää, koska se tarkoittaa, että Jumala ulottaa samat siunaukset ja mahdollisuudet koskemaan kaikkia lapsiaan. Se osoittaa, ettei Jumalan rakkaus rajoitu ihmisiin jollakin yksittäisellä alueella maailmassa. Riippumatta siitä, missä asumme, keitä olemme, mitä kieltä puhumme tai miltä näytämme, Jumala rakastaa meitä ja haluaa meidän kuulevan totuutensa.