Perhe on keskeisellä sijalla Jumalan suunnitelmassa

Jumala teki hyvin selväksi, että perheet ovat tärkeitä, kun Hän loi Aadamin ja Eevan. Pyhä Raamattu sanoo, että he ovat ”mies ja hänen vaimonsa” (1. Moos. 2:25), ja ensimmäinen käsky, jonka Jumala antoi heille, oli hankkia lapsia (ks. 1. Moos. 1:28).

Mikä on perheen tarkoitus?

Perheet ovat jumalallinen osa Jumalan suunnitelmaa. Ne ovat vahvojen yhteiskuntien olennainen perusta. Juuri perheessä me voimme tuntea rakkautta ja oppia rakastamaan muita. Elämä on rankkaa, ja me tarvitsemme ihmisiä, joihin voimme tukeutua. Koti on turvasatama, missä me voimme saada neuvoja, tukea, halauksia ja tarvittaessa suklaakeksejä.

Tuo koko perhe kirkkoon
Kaikki ovat tervetulleita
Etsi seurakuntakeskus

Jumala on taivaallinen Isämme

Perheemme täällä maan päällä on järjestetty kuten perheemme taivaassa. Paljolti samalla tavoin kuin voimme mennä pyytämään neuvoja vanhemmiltamme, taivaallinen Isämme on aina valmis auttamaan meitä. Kun rukoilemme, Hän kuuntelee ja Hän vastaa.

Jumala rakastaa sinua hyvin paljon. Ajattele vanhempien rakkautta lastaan kohtaan. He rakastavat tuota lasta aina, silloinkin kun lapsi tekee virheitä. Tuo rakkaus on vain pilkahdus rakkaudesta, jota taivaallisella Isällä on meitä kohtaan.

Perhe – julistus maailmalle

Vuonna 1995 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko antoi virallisen lausunnon perheen tärkeydestä. Asiakirjassa esitetään isien ja äitien velvollisuudet ja käsitellään muita tärkeitä aiheita, kuten avioliitto, sukupuoli, vanhemmuus ja sukupuolielämä. Lue alla esiin tuodut kohdat tai koko teksti täältä.

Otteita asiakirjasta Perhe – julistus maailmalle

Avioliitto

”Avioliitto miehen ja naisen välillä on Jumalan säätämä.”

Iankaikkiset perheet

”Jumalallinen onnensuunnitelma tekee mahdolliseksi perhesuhteiden jatkumisen haudan tuolla puolen.”

Sukupuolinen kanssakäyminen

”Jumala on määrännyt, että pyhiä lisääntymisen voimia tulee käyttää ainoastaan miehen ja naisen kesken, jotka on laillisesti vihitty aviomieheksi ja vaimoksi.”

Vanhemmuus

”Vanhemmilla on pyhä velvollisuus kasvattaa lapsensa rakkaudessa ja vanhurskaudessa, huolehtia heidän fyysisistä ja hengellisistä tarpeistaan ja opettaa heitä rakastamaan ja palvelemaan toisiaan.”

Uskollisuus avioliitossa

”Lapsilla on oikeus syntyä avioliitossa ja saada kasvatuksensa sellaiselta isältä ja äidiltä, jotka pitävät avioliittolupaukset kunniassa olemalla täysin uskollisia.”

Avioliittoon liittyvät velvollisuudet

”Isillä ja äideillä on velvollisuus auttaa toisiaan tasavertaisina kumppaneina.”

Tilivelvollisuus Jumalalle

”Me varoitamme siitä, että ne, jotka rikkovat siveyden liittoja, jotka kohtelevat pahasti puolisoaan tai jälkeläisiään tai jotka jättävät perhevelvollisuudet täyttämättä, seisovat eräänä päivänä tilivelvollisina Jumalan edessä.”

Perheiden vahvistaminen

”Me vetoamme vastuuntuntoisiin kansalaisiin ja viranhaltijoihin kaikkialla sellaisten toimenpiteiden edistämiseksi, joiden tarkoituksena on ylläpitää ja vahvistaa perhettä yhteiskunnan perusyksikkönä.”

Kuinka voin vahvistaa perhettäni?
Maksutonta Raamatun opiskelua