Joos. 1:9 – Ole rohkea ja luja

Elämä voi olla täynnä haasteita, murheita ja vaikeita päätöksiä. Mutta vaikeuksienkin keskellä Herra neuvoo meitä olemaan rohkeita ja lujia. Raamatun jakeen Joosua 1:9 ymmärtäminen voi auttaa meitä kohtaamaan vaikeita asioita uskoen ja luottaen.

Joosuan haasteita

Israelilaiset olivat vaeltaneet autiomaassa 40 vuotta, ja Joosuan tehtävänä oli johtaa heidät luvattuun maahan. Hänen olisi otettava haltuunsa maa sen nykyisiltä asukkailta, taisteltava ja johdettava taisteluja sekä oltava hengellinen johtaja suurelle joukolle ihmisiä. Kun hän tunsi edessään olevan tehtävän musertavan painon, Herra kannusti häntä näillä sanoilla:

Nämä lohdulliset sanat voivat soveltua meihin kaikkiin, kun pyrimme elämään hyvää elämää ja voittamaan omat ainutlaatuiset haasteemme.

Mitä tarkoittaa se, että on luja?

Rohkeana ja lujana olemista on se, että luotamme Herraan todellisena voimanlähteenämme. Joosualla ei ollut kaikkia vastauksia edessään oleviin haasteisiin. Mutta häntä neuvottiin siitä huolimatta menemään eteenpäin, toimimaan uskossa. Joosuan tavoin meilläkään ei ole aina kaikkia vastauksia henkilökohtaisiin haasteisiimme. Mutta Jumala lupaa, että kun käännymme Hänen puoleensa pyytäen johdatusta, me onnistumme. Jumala on kaikkivoipa ja kaikkitietävä. Hänellä on vastauksia ja voimaa, joita me tarvitsemme kohdataksemme minkä tahansa edessämme olevan haasteen. Hän oli Joosuan kanssa, ja Hän on meidän kanssamme.

Kuinka voimme olla rohkeita ja lujia?

Se, että on rohkea ja luja, ei yleensä edellytä mitään suuria eleitä. Useimmiten se koostuu pienistä päätöksistä, joita teemme joka päivä ja jotka osoittavat, että luotamme Jumalaan. Kun rukoillen etsimme joka päivä Hänen ohjaustaan, opiskelemme Hänen sanaansa ja noudatamme Hänen esimerkkiään, niin meillä on rohkeutta päästää irti pelosta ja kohdata haasteemme uskon turvin.