Sinä voit saada anteeksiannon Jeesuksen Kristuksen kautta

Koska Jeesus antoi henkensä uhrina meidän puolestamme, me voimme antaa ja saada anteeksi.

Jeesus antoi meille anteeksiannon lahjan

Kun Jeesus Kristus eli maan päällä, Hän opetti muita, teki ihmeitä ja levitti evankeliumiaan. Elämänsä viimeisellä viikolla Hän suoritti suurimman ihmeen kaikista, kun Hän kärsi syntiemme vuoksi ja antoi henkensä.

Hän otti päälleen maailman synnit ja kärsi meidän jokaisen vuoksi. Getsemanen puutarhassa Jeesus tunsi jokaisen joskus eläneen ihmisen jokaisen synnin ja tuskan painon vuotaen verta joka huokosesta. Hänet kavallettiin, vangittiin ja ristiinnaulittiin. Se oli uhri, jonka ainoastaan Hän pystyi tekemään, ja Hän teki sen auliisti, koska Hän rakastaa meitä.

Kuinka Jeesuksen uhri vaikuttaa minun elämääni?

Me kaikki teemme virheitä, joita emme pysty korjaamaan, koemme menetyksiä, joista emme pysty toipumaan, ja kohtaamme tuskaa ja pettymyksiä, joita emme pysty käsittelemään yksin. Kristuksen uhrin ansiosta meidän ei tarvitsekaan.

Hän auttaa minua antamaan anteeksi

Jeesus käskee meitä antamaan anteeksi niille, jotka tekevät meille vääryyttä. Voi olla hyvin vaikeaa antaa anteeksi muille, jotka ovat loukanneet tai satuttaneet meitä, mutta kun pyydämme apua, Kristus voi antaa meille voimaa voittaa vihan ja katkeruuden tunteet.

Hän auttaa minua tekemään parannuksen

Jeesuksella on voima suoda täydellinen anteeksianto. Kun teemme parannuksen ja luotamme Häneen, meistä tulee jälleen puhtaita.

Hän auttaa minua olemaan vahvempi

Jeesus Kristus rakastaa meitä ja haluaa auttaa meitä. Hänen armonsa ansiosta me voimme saada jumalallista apua tai meitä voidaan vahvistaa tekemään sellaista, mihin emme pystyisi omin neuvoin.

Hän ymmärtää täydellisesti

Koska Jeesus Kristus kärsi kaikkien syntiemme ja tuskiemme vuoksi henkilökohtaisesti, Hän tuntee meidät täydellisesti. Hän rakastaa meitä ja haluaa, että me luotamme Häneen koettelemuksissa ja vaikeuksissa. Hän tietää tarkalleen, mitä me koemme, ja Hän tietää, kuinka auttaa meitä.

Tilaa maksuton Mormonin kirja
Pyydä nyt