20 pyhien kirjoitusten kohtaa vahvistamaan uskoasi

Jumala neuvoo meitä kulkemaan eteenpäin uskoen Jeesukseen saadessamme erilaisia elämänkokemuksia. Kaikkialla pyhissä kirjoituksissa on innoitettuja opetuksia siitä, mitä usko ja sen siunaukset ovat.

Seuraavat 20 pyhien kirjoitusten kohtaa ovat täynnä uskoa ja antavat neuvoja, rohkaisua ja lupauksia niille, jotka ovat uskollisia loppuun asti.

Jumalaan voi luottaa

1

2

3

Mitä usko on?

4

5

6

7

Miksi minä tarvitsen uskoa?

8

9

10

11

12

Opi lisää uskosta Mormonin kirjan avulla
Pyydä oma Mormonin kirja

Usko tuo siunauksia

13

14

15

16

17

18

19

20

Pyhä Raamattu ja Mormonin kirja toimivat yhdessä vahvistaakseen uskoamme Jeesukseen Kristukseen, maailman Vapahtajaan. Pyhissä kirjoituksissa olevan Jumalan sanan opiskeleminen auttaa sinua osoittamaan uskoa Häneen ja pääsemään lähemmäksi Häntä.