Kuinka Raamattu voi auttaa perheeni vahvistamisessa

Perhe on keskeisellä sijalla Jumalan suunnitelmassa Hänen lastensa onneksi ja edistymiseksi. Pyhä Raamattu opettaa, että Jumala loi perheet aivan alusta asti, ja Raamatussa on meille monia esimerkkejä vahvoista perheistä. Se opettaa meille myös, kuinka voi saada rakastavan, onnellisen perheen.

Perheitä Raamatussa

Ensimmäinen perhe: Aadam ja Eeva

Aivan ensimmäiset ihmiset maan päällä muodostivat perheen. Alusta asti Jumala siunasi ja kannusti perheitä antaen Aadamille ja Eevalle käskyn: ”Olkaa hedelmälliset, lisääntykää ja täyttäkää maa” (1. Moos. 1:28). Aadamin ja Eevan esimerkki osoittaa meille, että perhe on Jumalan luoma.

Muita perheitä Raamatussa

Raamatussa heti Vanhan testamentin alussa on muutama yleisesti tunnettu esimerkki perheistä. Abraham, Iisak ja Jaakob noudattivat kaikki Jumalan käskyä mennä naimisiin ja hankkia lapsia. Abraham näki paljon vaivaa suojellakseen vaimoaan Saraita (ks. 1. Moos. 12) ja osoitti uskoa voidaakseen lopulta nauttia siunauksista, jotka tulivat hänen poikansa Iisakin synnyttyä (ks. 1. Moos. 21). Herran ohjeen mukaan Abrahamin palvelija matkasi kauas etsimään Rebekan, vanhurskaan naisen, Iisakin vaimoksi (ks. 1. Moos. 24). Ja Iisakin poika Jaakob teki monta vuotta työtä voidakseen mennä naimisiin ja perustaa oman perheen, josta muodostui Israelin huone (ks. 1. Moos. 29–30).

Tuo perheesi kirkkoon
Etsi sinua lähellä oleva kirkko

Jeesuksen Kristuksen neuvoja perheestä

Jeesus Kristus opetti avioliitosta

Jeesus Kristus opetti, että avioliitto on pyhä ja välttämätön Jumalan suunnitelmassa: ”Mutta maailman alussa Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi. Sen tähden mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa, niin että nämä kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. He eivät siis enää ole kaksi, he ovat yksi. Ja minkä Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako.” (Mark. 10:6–9.)

Jeesus Kristus opetti esimerkillään

Jeesus huolehti omasta perheestään. Kaikkialla Uudessa testamentissa kerrotaan, kuinka Jeesus Kristus osoitti rakkautta perheensä jäsenille, etenkin äidilleen Marialle. Silloinkin kun Jeesus Kristus riippui tuskissaan ristillä, Hän huolehti siitä, että Hänen äidistään pidettäisiin huolta: ”Kun Jeesus näki, että hänen äitinsä ja rakkain opetuslapsensa seisoivat siinä, hän sanoi äidilleen: ’Nainen, tämä on poikasi!’ Sitten hän sanoi opetuslapselle: ’Tämä on äitisi!’ Siitä hetkestä lähtien opetuslapsi piti huolta Jeesuksen äidistä.” (Joh. 19:26–27.)

Muita Raamatun opetuksia perheen tärkeydestä

Kymmenen käskyä

Yksi Moosekselle Vanhassa testamentissa annetuista kymmenestä käskystä käsittelee suoraan vanhempien ja lasten välistä suhdetta: ”Kunnioita isääsi ja äitiäsi, että saisit elää kauan siinä maassa, jonka Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa” (2. Moos. 20:12).

Sananlaskujen kirja

Myös Sananlaskujen kirjassa on monia opetuksia, jotka liittyvät erityisesti perheeseen: ”Viisas ottaa varteen isänsä moitteet, omahyväinen ei nuhteista piittaa. – – Hyvä jättää perinnön lastenlapsilleenkin, syntisen varat talletetaan oikeamielisille.” (Sananl. 13:1, 22.) ”Tyhmä väheksyy isänsä opetusta, viisas se, joka nuhteita kuulee. – – Viisas poika on isänsä ilo, tomppeli halveksii äitiään.” (Sananl. 15:5, 20.)

Paavalin opetuksia

Apostoli Paavali puhui usein perhesuhteista. Hän neuvoi: ”Lapset, olkaa vanhemmillenne kuuliaisia Herraa totellen, sillä se on oikein. ’Kunnioita isääsi ja äitiäsi’ on ensimmäinen käsky, johon liittyy lupaus: ’jotta menestyisit ja eläisit kauan maan päällä’. Ja te isät, älkää herättäkö lapsissanne vihaa, vaan kasvattakaa ja ojentakaa heitä Herran tahdon mukaan.” (Ef. 6:1–4.)

Kuinka kokea iloa perheenä

Opeta lapsesi seuraamaan Jeesusta Kristusta

Jumala lupaa siunauksia lapsillesi, kun he tuntevat evankeliumin totuuksia ja ovat niille kuuliaisia: ”Jos poikasi pitävät minun liittoni ja säädökset, jotka heille opetan, myös heidän poikansa istuvat valtaistuimellasi aikojen loppuun saakka” (Ps. 132:12).

Opiskelkaa pyhiä kirjoituksia usein perheenä

Lukekaa yhdessä perheenä Raamattua saadaksenne enemmän näkemystä perheestä ja elämästä. Raamatussa opetetaan: ”Pidä aina mielessäsi nämä käskyt, jotka minä sinulle tänään annan. Teroita niitä alinomaa lastesi mieleen ja puhu niistä, olitpa kotona tai matkalla, makuulla tai jalkeilla.” (5. Moos. 6:6–7.)

Palvele perheenjäseniäsi

Jeesus Kristus opetti, että muiden palveleminen on kuin palvelisi Häntä: ”Kaiken, minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle” (Matt. 25:40). Perheesi jäsenten palveleminen voi auttaa sinua tulemaan enemmän Jeesuksen Kristuksen kaltaiseksi ja lisäämään rakkautta kodissanne.