Neljä asiaa, jotka jokaisen tulisi tietää Mormonin kirjasta

Mormonin kirja on muinainen aikakirja, joka opettaa Jeesuksesta. Mormonin kirjan miehillä, naisilla ja perheillä oli kamppailunsa elämän haasteissa aivan kuten meillä. Me voimme nähdä itsemme heidän kertomuksissaan, ja se voi innoittaa meitä olemaan parempia ja auttamaan muita kuten Jeesus. Tässä on neljä asiaa, jotka sinun tulisi tietää tästä pyhästä kirjasta:

1. Kuten Raamattukin, Mormonin kirja on Jumalan sanaa

Aivan kuten Jumala puhui Moosekselle ja Nooalle Raamatussa, Hän myös neuvoi muinaisella Amerikan mantereella asuneita profeettojaan pitämään kirjaa Hänen opetuksistaan ja laeistaan. Lopulta profeetta nimeltä Mormon kokosi heidän kirjoituksensa yhdeksi kirjaksi. Mormonin kirjan sanat vahvistavat Jeesuksen elämän, palvelutyön ja Hänen tekonsa, jotka pelastavat meidät synnistä ja voittavat kuoleman. Itse asiassa Mormonin kirjan kohokohta on se, kun Jeesus tuli käymään ihmisten luona muinaisella Amerikan mantereella.

Raamatussa apostoli Paavali opetti: ”Jokainen asia on vahvistettava kahden tai kolmen todistajan suulla” (2. Kor. 13:1). Kun Jumala opettaa tärkeän periaatteen, Hän lähettää toisen lähteen vahvistamaan sen. Mormonin kirja ja Raamattu todistavat toisistaan. Kun monet ihmiset nykyään ajautuvat pois Jumalasta ja uskonnosta, niin se, että meillä on enemmän kuin yksi todistus Jumalan sanoista, voi auttaa meitä pysymään oikealla tiellä (ks. 2. Nefi 29:7–8).

Ota itse selville, onko Mormonin kirja totta

2. Se voi tuoda elämääsi enemmän rauhaa ja merkitystä

Mormonin kirja on opas rauhan- ja onnentäyteiseen elämään.

Eräs nykyajan apostoli, presidentti Marion G. Romney, lupasi, että kun me luemme Mormonin kirjaa, ”tuon suuren kirjan henki tulee leviämään kotiimme ja kaikkiin, jotka siellä asuvat. Kunnioituksen henki lisääntyy. Keskinäinen kunnioitus ja huomaavaisuus toisia kohtaan kasvaa. Riidan henki poistuu. Vanhemmat neuvovat lapsiaan rakastavammin ja viisaammin. Lapset ovat vastaanottavaisempia ja kuuliaisempia vanhempiensa neuvoille. Vanhurskaus enentyy. Usko, toivo ja rakkaus – Kristuksen puhdas rakkaus – vallitsevat runsaina kodeissamme ja elämässämme tuoden mukanaan rauhaa, iloa ja onnea.” (Ks. ”Mormonin Kirja”, Valkeus, lokakuu 1980, s. 119.)

3. Miljoonat ihmiset lukevat Mormonin kirjaa

Miljoonat eri puolilla maailmaa ovat lukeneet Mormonin kirjan omalla kielellään. He ovat kysyneet rukouksessa, onko se Jumalan sanaa. He ovat saaneet vastauksen: ”Kyllä!” Mormonin kirjassa luvataan, että jos kysyt Jumalalta, onko se totta, Hän kertoo sen sinulle. Tämä herättää toisen kysymyksen: Jos saisit tuon vastauksen Jumalalta, noudattaisitko sitä?

4. Me voimme tuoda maksuttoman Mormonin kirjan suoraan ovellesi

Jos haluat Mormonin kirjan, voit saada sen maksutta. Paikalliset edustajat toimittavat kirjan sinulle henkilökohtaisesti, asuitpa missä tahansa. He näyttävät sinulle mielellään siitä muutaman lempikertomuksensa.

Luemme mielellämme Mormonin kirjaa kanssasi

Yleisiä kysymyksiä

Ihmisillä on paljon kysymyksiä ”mormoneista” tai kunnioittavammin Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsenistä. Napsauta tästä, niin näet koko luettelon.

Tässä on lyhyt yhteenveto Mormonin kirjan sisältämästä vaikuttavasta, tuhatvuotisesta historiasta:

Tiivistettynä Mormonin kirja on kertomus eräästä perheestä. Lehi on profeetta Jerusalemissa. Jumala kehottaa Lehiä unessa viemään perheensä pois Jerusalemista, koska se valloitetaan pian. Lehin perhe ylittää valtameren Amerikan mantereelle. Laman ja Lemuel, Lehin vanhimmat pojat, eivät usko, että heidän isänsä on Jumalan innoittama. Heidän nuorempi veljensä Nefi on täynnä uskoa. Jumala valitsee Nefin johtamaan perhettä ja olemaan sen opettaja.

Ihmiset jakautuvat lopulta kahdeksi ryhmäksi: nefiläisiksi ja lamanilaisiksi. Nämä ryhmät sotivat usein keskenään, ja heidän uskoaan Jeesukseen koetellaan jatkuvasti. Tämä usko täyttää Mormonin kirjan sivut voimallisilla saarnoilla, elämän opetuksilla ja hengellisillä kokemuksilla.

Ylösnousemuksensa jälkeen Jeesus ilmestyy ihmisille Amerikan mantereella. Hän opettaa heille kasteesta ja anteeksiannosta. Hän parantaa heidän sairaansa ja siunaa heidän lapsiaan. Hän perustaa kirkkonsa. Toisin kuin ihmiset Jerusalemissa, ihmiset Amerikan mantereella kuuntelevat Jeesusta. Hänen käyntinsä jälkeen he elävät rauhassa satoja vuosia.

Ajan mittaan ihmiset kadottavat uskonsa, ja syttyy jälleen sota, joka pyyhkii pois miltei koko kansan.

Raamatun tavoin Mormonin kirjassa on monia kirjoittajia. Se on kokoelma päivä- ja historiakirjoja, jotka ovat periytyneet yhdeltä kirjoittajalta toiselle noin tuhannen vuoden aikana. Ensimmäinen kirjoittaja on profeetta Nefi, joka lähti Jerusalemista perheensä kanssa vuonna 600 eKr. ja tuli Amerikan mantereelle. Nefi luovutti aikakirjan nuoremmalle veljelleen, joka antoi sen sitten pojalleen. Jokainen kirjoittaja antoi aikakirjan aina jollekulle, johon luotti. Mormon oli profeetta, joka yhdisti kaikki kirjoitukset yhdeksi kirjaksi. Siksi kirja on nimeltään Mormonin kirja.

Vuonna 1823 Joseph Smith johdatettiin näiden muinaisten aikakirjojen luo, ja hän käänsi ne Jumalan voimalla.

Mormonin kirja tukee Raamattua ja selventää usein Jeesuksen Kristuksen opetuksia. Esimerkiksi Raamatun Markuksen ja Luukkaan kirjoissa kerrotaan samoja kertomuksia Jeesuksesta, mutta voit oppia enemmän lukemalla kertomukset kahdesta näkökulmasta.

Yhdessä Mormonin kirja ja Raamattu sisältävät tuhansien vuosien verran innoitusta, johdatusta ja opetusta. Ne osoittavat, että Jumala rakastaa ja opastaa ihmisiä kaikissa osissa maailmaa. Tutkimalla kumpaakin kirjaa voit ymmärtää paremmin, kuka Jumala on ja mitä Hän haluaa antaa sinulle.